ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਰੈਟਿਨੋਪੈਥੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਰਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ -

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੈਟੀਨਾ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ -

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:-

 • ਪਿਛੋਕੜ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ - ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਵਿੱਚ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਜ ਰੈਟੀਨਾ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਚ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਪੀਲੇ ਧੱਬੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।
 • ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਮੈਕਿਊਲੋਪੈਥੀ - ਮੈਕੁਲਾ ਰੈਟੀਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਮੈਕੁਲੋਪੈਥੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਮੈਕੁਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਪ੍ਰੋਲਿਫੇਰੇਟਿਵ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ - ਪ੍ਰੋਲਿਫੇਰੇਟਿਵ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਡਾਇਬਟਿਕ ਮੈਕੂਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਉੱਨਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਟੀਨਾ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸਧਾਰਨ ਖੂਨ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਟੀਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਕਾਰਨ -

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ:

 • ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੀ ਰੈਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਲੱਛਣ -

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਉਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂ ਹਨੇਰੇ ਚਟਾਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਧੁੰਦਲੀ ਜਾਂ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ -

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ:

 • ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 
 • ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਉੱਚ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਮਾਤਰਾ

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ -

ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਪਕੇ ਪਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ:

 • ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ.
 • ਸੋਜ.
 • ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
 • ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
 • ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨਸਾਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਰੈਟਿਨਲ ਡੀਟੈਚਮੈਂਟ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ।

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਇਲਾਜ -

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 • ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਮੈਕੂਲੋਪੈਥੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਲੇਜ਼ਰ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਟੀਨਾ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਇਹ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਟੀਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ -

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਖੰਡ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹਵਾਲੇ -

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/diabetic-retinopathy/symptoms-causes/syc-20371611

https://www.medicalnewstoday.com/articles/183417

https://www.webmd.com/diabetes/diabetic-retinopathy

https://www.healthline.com/health/type-2-diabetes/retinopathy

https://www.diabetes.co.uk/diabetes-complications/diabetic-retinopathy.html

ਅਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣਾ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਆਚ ਚੁੱਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੂਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ?

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ