ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਸਿਸਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟ ਰਿਮੂਵਲ ਸਰਜਰੀ

ਸਿਸਟ ਛੋਟੀਆਂ, ਬਲਬਸ ਜਾਂ ਨਲੀਦਾਰ ਜੇਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚਮੜੀ, ਲੇਸਦਾਰ ਪਰਤ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਮਲਬਾ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿਹਰੇ, ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।

ਸਿਸਟ ਰਿਮੂਵਲ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਣ ਅਤੇ ਤਰਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਸਿਸਟ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਠ ਦੂਜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਸਥਾਨ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਿਸਟੈਕਟੋਮੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਗੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।

ਇਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਵੇਖੋ a ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟ ਰਿਮੂਵਲ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸਿਸਟ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੁਭਾਵਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਬੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਸਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਠ ਤਰਲ ਅਤੇ ਪੂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਸਿਰਫ਼ ਬਲਬ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਪੰਕਚਰ ਹੋਈ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਸੋਜ
 • ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਦਰਦ ਜੋ ਲਾਗਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ
 • ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਤਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਗੰਢ ਵਰਗੀ ਬਣਤਰ
 • ਖਾਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਜਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜੋ 3-5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
 • ਉਲਟੀ ਜਾਂ ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਰਜਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੱਲੀ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਜਿਗਰ ਦਾ ਫੋੜਾ, ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਆਦਿ, ਇੱਕ ਗੱਠ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਗੱਠ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅੰਗਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਸਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਿਸਟ ਰਿਮੂਵਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਗੱਠ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੋ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਗੱਠ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਸਤਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਿਸਟਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਠ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸ ਜਾਂ ਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਢੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦੇਵੇਗਾ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਸਟਸ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਕਰੇਗਾ।

ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?

ਸਿਸਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:

 • ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
 • ਲਾਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ
 • ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਣ
 • ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਤੇ ਦਰਦ
 • ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਸਿਸਟੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:  

 • ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਾਗ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਰੈਗਰੋਥ
 • ਜਖਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਸਿੱਟਾ

ਸਿਸਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.healthline.com/health/how-to-remove-a-cyst

https://www.healthline.com/health/cyst

https://www.csasurgicalcenter.com/services-cyst-removal.html

ਕੀ ਘਰ ਵਿਚ ਛਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਸਤਹੀ ਗੱਠਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਚਨ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਗਠੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਇਲਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ