ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਕੀ ਹੈ?

ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਤਤਕਾਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਵਿਆਪਕ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਖੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੀਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਇੱਕ ਪਤਲੀ, ਲੰਬੀ, ਲਚਕਦਾਰ ਟਿਊਬ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਹੈ।

ਟਿਊਬ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸਿਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਟਿਊਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਿਊਬ ਦੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਇਲਾਜ 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਵਰਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ: ਜੇ ਸਿਖਰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲੋਨ ਜਾਂ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਜਿਸਨੂੰ ਪੌਲੀਪਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਲ ਦੀ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਟਸ ਐਸੋਫੈਗਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ esophageal ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹੈ।

ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਓ: ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੱਕੀ ਅੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਇਲਾਜ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਸੱਬਤੋਂ ਉੱਤਮ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ:

 • ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਪਾਚਨ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੋੜੇ ਜੋ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਗੈਸਟਰਿਾਈਸ
 • ਪਾਚਨ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਗਣਾ
 • ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਦਸਤ ਜਾਂ ਕਬਜ਼
 • ਕੋਲਨ ਵਾਂਗ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੌਲੀਪਸ ਜਾਂ ਵਾਧਾ
 • ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ
 • ਬਾਇਓਪਸੀ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ
 • ਭਾਰ ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਦਿਲ ਦੀ ਜਲਨ ਅਤੇ ਬਦਹਜ਼ਮੀ
 • ਜੇ ਖੰਘ ਜਾਂ ਥੁੱਕ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
 • ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਸੰਭਾਵਿਤ
 • ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ, ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ।

ਵਰਤੇ ਗਏ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਟੂਲ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਲਪਿਤ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਐਨੋਸਕੋਪੀ: ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ: ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਬ੍ਰੌਨਕੋਸਕੋਪੀ: ਟ੍ਰੈਚੀਆ (ਜਾਂ ਵਿੰਡਪਾਈਪ) ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ: ਕੋਲਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਕੋਲਪੋਸਕੋਪੀ: ਯੋਨੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਕਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ: ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਐਸੋਫੈਗੋਸਕੋਪੀ: ਅਨਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ
 • ਗੈਸਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ: ਸਾਨੂੰ ਪੇਟ ਅਤੇ ਡੂਓਡੇਨਮ (ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ) ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ: ਪੇਟ, ਜਿਗਰ, ਮਾਦਾ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ
 • ਲੈਰੀਂਗੋਸਕੋਪੀ: ਲੈਰੀਨਕਸ ਜਾਂ ਵੌਇਸ ਬਾਕਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ
 • ਨਿਊਰੋਐਂਡੋਸਕੋਪੀ: ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ
 • ਪ੍ਰੋਕਟੋਸਕੋਪੀ: ਸਿਗਮੋਇਡ ਕੌਲਨ (ਕੋਲਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਹਿੱਸਾ) ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • ਸਿਗਮੋਇਡੋਸਕੋਪੀ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਗਮੋਇਡ ਕੌਲਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ
 • ਥੋਰੈਕੋਸਕੋਪੀ: ਪਲੂਰਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ (ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢੱਕਣ) ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਓਪਨ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:

 • ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਾਦਗੀ
 • ਖਤਰਾ ਘਟਾਇਆ
 • ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗਤ
 • ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ
 • ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚੀਰਾ/ਦਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਘੱਟ ਹਸਪਤਾਲ ਠਹਿਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਰੋਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਪਾਚਨ ਟ੍ਰੈਕਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਥਰੂ ਜਾਂ ਛੇਦ
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
 • ਸੰਕਰਮਣ ਪੋਸਟ-ਆਪਰੇਟਿਵ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਪੈਨਕ੍ਰੇਟਾਈਟਸ ਜਾਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਦੀ ਸੋਜਸ਼

ਸਿੱਟਾ

ਵਾਇਟਲਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਮੇਜਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟਸ ਨੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਅਤੇ ਗੈਸਟਰੋ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਕੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਹਨ?

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਦਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬ ਦੇ ਲੰਘਣ ਕਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਬੇਅਰਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ