ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਹੱਥ ਜੋੜ (ਛੋਟਾ) ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ 

ਕੁੱਲ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਗਠੀਏ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਜੋੜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਾਤ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਜਾਂ ਸਿਰੇਮਿਕ ਯੰਤਰ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਥੇਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਾਸਥੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸਥੇਸਿਸ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਆਮ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।  

ਛੋਟੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਛੋਟੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸਥੇਸ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਮਾਹਿਰ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਥੋ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ

ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਪਾਸਥੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਨੋਵੀਅਲ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ। ਇਸ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਕਲੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਮਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਤ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਬਨ-ਕੋਟੇਡ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਹਿੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਮੱਧ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੌਕਸੀਮਲ ਇੰਟਰਫੇਲੈਂਜਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਾਕਾਰਪੋਫੈਲੈਂਜੀਅਲ (ਐੱਮ. ਪੀ.) ਜਾਂ ਨਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਮਪਲਾਂਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਐਮ ਪੀ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਜੋੜ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਕੂਹਣੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੂਹਣੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀਮਲ ਅਲਨਾ ਅਤੇ ਡਿਸਟਲ ਹਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਮਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਗਠੀਏ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। 

ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੂਕਲੋਸਕੇਲਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਰਥੋ ਡਾਕਟਰ, or ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਾਂ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਘੱਟ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਛੋਟੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸਥੇਸਿਸ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗਠੀਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਦੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਉਪਾਸਥੀ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਫਿਊਜ਼ਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹੱਥ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ

ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

  • ਕੁਝ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨਰਮ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
  • ਹੋਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
  • ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਇਮਪਲਾਂਟ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਲਾਭ

ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਜੋੜ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

  • ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਓ
  • ਸੰਯੁਕਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
  • ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ
  • ਹੱਥ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ

ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਪਲਾਂਟ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਢਿੱਲਾ ਜਾਂ ਘੁਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁੱਲ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਡਿਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਲਾਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਵਾਂ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.medicinenet.com/joint_replacement_surgery_of_the_hand/article.htm

https://www.mayoclinic.org/medical-professionals/orthopedic-surgery/news/wrist-replacement-an-option-for-advanced-arthritis/mac-20431493

ਹੈਂਡ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਹੈ?

ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਯੋਗ ਹੈਂਡ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈਂਡ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਪਲਿੰਟ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂ?

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋਜ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਰਥੋ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਮਦਦ ਲੱਭਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ