ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਆਰਥਰੋਸਕੌਪੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਆਰਥਰੋਸਕੌਪੀ

"ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ" ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਆਰਥਰੋ (ਸੰਯੁਕਤ) ਅਤੇ ਸਕੋਪੀਨ (ਦੇਖਣ ਲਈ)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣਾ. ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਈਬਰ-ਆਪਟਿਕ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੰਗ ਯੰਤਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ

ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏ ਸਰਜਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ।

 • ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ, ਖੇਤਰੀ, ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਅੱਗੇ, ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੀਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਈਬਰ-ਆਪਟਿਕ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਮਾਨੀਟਰ 'ਤੇ ਜੋੜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਜਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਜੀਕਲ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੋੜ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਧੂ ਛੋਟੇ ਕੱਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਜਨ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਟਾਂਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਿਰਜੀਵ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੀ ਟੇਪ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਸੰਯੁਕਤ-ਸਬੰਧਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਰਥਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ

ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਮੋਢੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੌਪੀ

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਮੋਢੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -

 • ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ਼ ਹੰਝੂ
 • ਇੰਪਿੰਗਮੈਂਟ ਸਿੰਡਰੋਮ (ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਗਤੀ)
 • ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼
 • ਕਾਲਰਬੋਨ ਗਠੀਏ, ਅਤੇ ਹੋਰ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਸਰਜਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।

ਗੋਡੇ ਆਰਥਰੋਸਕੌਪੀ

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -

 • ਫਟੇ ਹੋਏ ACL ਜਾਂ PCL (ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲਾ ਕਰੂਸੀਏਟ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ)
 • ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਟੇ ਹੋਏ ਉਪਾਸਥੀ (ਮੇਨਿਸਕਸ)
 • ਡਿਸਲੋਕੇਟਿਡ ਗੋਡੇ ਦੀ ਟੋਪੀ
 • ਫਰੈਕਚਰ
 • ਸੋਜ ਹੋਏ ਗੋਡੇ ਦੇ ਜੋੜ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਦੇ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਅੰਤਮ-ਪੜਾਅ ਗਠੀਏ
 • ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ
 • ਹੱਡੀ
 • ਮੋਚ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਓਸਟੀਓਚੌਂਡਰਲ ਨੁਕਸ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਨ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੱਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਉਪਾਸਥੀ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਡਾਕਟਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸ-ਰੇ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਮੇਜਿੰਗ (MRI), ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮੇਜਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਨਤ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਗੋਡੇ, ਮੋਢੇ, ਕੂਹਣੀ, ਗਿੱਟੇ, ਕਮਰ ਅਤੇ ਕਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਸਰਜੀਕਲ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਲਾਭ

ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਗੋਡਿਆਂ, ਮੋਢੇ, ਕਮਰ, ਗਿੱਟੇ, ਕਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਆਰਥਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ਼ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ
 • ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼
 • ਫਟੇ ਹੋਏ ਉਪਾਸਥੀ
 • ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ
 • ਢਿੱਲੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ
 • ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਗ

ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ -

 • ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਨਸਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਰਨ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਲਾਗ: ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਵੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
 • ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ: ਲੰਬੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪਿਕ ਡਾਕਟਰ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਲਈ।

ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪੋਸਟੋਪਰੇਟਿਵ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹਨ?

An ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਸਰਜਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ -

 • ਡਰੈਸਿੰਗ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਦਵਾਈ
 • ਕੁਝ ਅਭਿਆਸ
 • ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੈਸ਼ਨ।
ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸੈਸ਼ਨ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ?

ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ