ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ
ਖੁਸ਼ ਮਰੀਜ਼

1600000 +

ਖੁਸ਼ ਮਰੀਜ਼
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

2300 +

ਮਾਹਿਰ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

17

ਹਸਪਤਾਲ
ਦੀ ਸਥਿਤੀ

12

ਸਥਾਨ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਕੌਸਤੁਭ ਦੁਰਵੇ ਨੇ ਡਾ
ਡਾ ਕੌਸਤੁਭ ਡੂ..

MS (ਆਰਥੋ), MRCS, Di..

ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ..

11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ-ਚੈਂਬੂਰ

ਡਾ: ਜੀਤ ਸਾਂਵਲਾ
ਡਾ ਜੀਤ ਸਾਂਵਲਾ..

MBBS, D(ORTHRO) DNB ਜਾਂ..

ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ..

10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ—ਤਾਰਦੇਓ

ਡਾ: ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਮਿਦ ਸ਼ਫੀਕ
ਡਾ: ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਮਿਦ।।

MBBS, MS (ਜਨਰਲ ਸਰਗ.)...

ਯੂਰੋਲੋਜੀ..

16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ—ਤਾਰਦੇਓ

ਪਰਾਂਜਪੇ ਡਾ
ਡਾ. ਐੱਚ.ਈ. ਪਰਾਂਜਪ..

MD (OBS & GYN), DGO..

ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀ..

45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ-ਚੈਂਬੂਰ

ਦਲੀਪ ਰਾਜਪਾਲ ਡਾ
ਡਾ: ਦਿਲੀਪ ਰਾਜਪਾ..

MS, MAIS, FICS (USA)।

ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ, ਲੈਪ..

15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ-ਚੈਂਬੂਰ

ਸ਼ਰੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਡਾ
ਡਾ: ਸ਼ਰੂਤੀ ਸ਼ਾਰ...

MBBS, MS(ENT)...

ENT..

15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ—ਤਾਰਦੇਓ

ਵਿਭੋਰ ਬੋਰਕਰ ਨੇ ਡਾ
ਡਾ. ਵਿਭੋਰ ਬੋਰਕ..

ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ., ਐੱਮ.ਡੀ. (ਬਾਲ ਚਿਕਿਤਸਕ...

ਬਾਲ ਰੋਗ ਅਤੇ ਨਿਓਨ..

17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ—ਤਾਰਦੇਓ

ਨੀਟਾ ਸ਼ਰਮਾ ਡਾ
ਡਾ: ਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ..

ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ., ਡੀ.ਓ.(ਓਫਥਲ), ..

ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨ..

31 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ-ਚੈਂਬੂਰ

ਡਾ: ਯਸ਼ ਦੇਵਕਰ
ਡਾ: ਯਸ਼ ਦੇਵਕਾ..

MBBS, MS (ENT)।

ENT..

11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ-ਚੈਂਬੂਰ

ਡਾ: ਮਿਤੁਲ ਭੱਟ
ਡਾ: ਮਿਤੁਲ ਭੱਟ..

MBBS, MS (ENT), DNB..

ENT..

12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ—ਤਾਰਦੇਓ

ਤੇਜਲ ਸੇਠ ਡਾ
ਡਾ: ਤੇਜਲ ਸੇਠ..

MBBS, DGO, FCPS, MD..

ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀ..

18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ—ਤਾਰਦੇਓ

ਅਮਿਤ ਗਰੋਵਰ ਡਾ
ਡਾ: ਅਮਿਤ ਗਰੋਵਰ..

MBBS,MS(Ortho).DNB(O..

ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ..

11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ-ਚੈਂਬੂਰ

ਡਾ.ਭਵਿਕ ਸਗਲਾਨੀ
ਡਾ.ਭਵਿਕ ਸਗਲ..

MBBS, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂ..

ਐਂਡੋਕਰੀਨੋਲੋਜੀ..

6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ—ਤਾਰਦੇਓ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਾਹ ਡਾ
ਡਾ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼.

MBBS, MS (ਜਨਰਲ Su..

ਯੂਰੋਲੋਜੀ..

15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ-ਚੈਂਬੂਰ

ਨੁਸਰਤ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਡਾ
ਡਾ ਨੁਸਰਤ ਬੁਖ..

MBBS, DOMS, ਫੈਲੋਸ਼..

ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨ..

12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ—ਤਾਰਦੇਓ

ਸੰਜੇ ਬੋਰੂਡੇ ਨੇ ਡਾ
ਡਾ: ਸੰਜੇ ਬੋਰੂ..

MBBS, MS (ਜਨਰਲ Su..

ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ।।

40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ—ਤਾਰਦੇਓ

ਕੁਨਾਲ ਮਖੀਜਾ ਡਾ
ਡਾ: ਕੁਨਾਲ ਮਾਖਾ..

ਐਮਐਸ, ਐਮਬੀਬੀਐਸ..

ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ..

11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ-ਚੈਂਬੂਰ

ਧਰੁਮਿਨ ਸੰਗੋਈ ਨੇ ਡਾ
ਡਾ: ਧਰੁਮਿਨ ਸੈਨ..

MBBS, MS (Ortho), MR..

ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ..

12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ—ਤਾਰਦੇਓ

ਸੰਜੇ ਅੱਲੇ ਡਾ
ਡਾ ਸੰਜੇ ਅੱਲੇ..

MBBS, D.ORTHO..

ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ..

14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ—ਤਾਰਦੇਓ

ਮੀਨਾ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਡਾ
ਡਾ ਮੀਨਾ ਗਾਇਕਵ..

MBBS, MS (ENT)।

ENT..

8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ-ਚੈਂਬੂਰ

ਪ੍ਰਦੰਨਿਆ ਚਾਂਗੜੇ ਨੇ ਡਾ
ਡਾ. ਪ੍ਰਦੰਨਿਆ ਚਾ..

MBBS, MS (OB&G), FIC..

ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀ..

21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ-ਚੈਂਬੂਰ

ਡਾ: ਪਾਰਥੋ ਬਖਸ਼ੀ
ਡਾ: ਪਾਰਥੋ ਬਕਸ..

MBBS, DOMS, DNB (Oph..

ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨ..

19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ-ਚੈਂਬੂਰ

ਅਰਚਨਾ ਅਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਡਾ
ਡਾ: ਅਰਚਨਾ ਅਜੀ..

MBBS, MS..

ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨ..

33 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ-ਚੈਂਬੂਰ

ਸ਼ੋਏਬ ਪਦਾਰੀਆ ਫਖਰੂਦੀਨ ਡਾ
ਡਾ ਸ਼ੋਏਬ ਪੱਡਾ..

MBBS, MD (ਮੈਡੀਕ..

ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ..

23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ—ਤਾਰਦੇਓ

ਅੰਕਿਤਾ ਸੇਠ ਡਾ
ਡਾ: ਅੰਕਿਤਾ ਸੇਠ..

MBBS, DDV..

ਚਮੜੀ ਵਿਗਿਆਨ..

14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ—ਤਾਰਦੇਓ

ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੰਬਿਆਰ ਨੇ ਡਾ
ਡਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੰ..

MBBS, DNB (ENT)।

ENT..

19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ-ਚੈਂਬੂਰ

ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਡਾ
ਡਾ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਸੀ.

ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ., ਐੱਮ.ਡੀ. (ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਵਿਗਿਆਨ...

ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀ..

12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ-ਚੈਂਬੂਰ

ਤਰੁਣ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾ
ਡਾ: ਤਰੁਣ ਜੈਨ...

MBBS, MS (ਜਨਰਲ Su..

ਯੂਰੋਲੋਜੀ..

13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ—ਤਾਰਦੇਓ

ਜਤਿੰਦਰ ਸਖਰਾਣੀ ਨੇ ਡਾ
ਡਾ: ਜਤਿੰਦਰ ਸਾ.

MBBS, MS (ਜਨਰਲ Su..

ਯੂਰੋਲੋਜੀ..

10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ—ਤਾਰਦੇਓ

ਜ਼ਫਰ ਸਈਅਦ ਡਾ
ਡਾ. ਜ਼ਫਰ ਸਈਅਦ..

MBBS, DNB, MCH..

ਯੂਰੋਲੋਜੀ..

11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ-ਚੈਂਬੂਰ

ਦੇਵਬਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਡਾ
ਡਾ: ਦੇਵਬਰਤਾ ਐਡ..

MBBS, MS (ਜਨਰਲ Su..

ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ।।

23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ—ਤਾਰਦੇਓ

ਹਰਸ਼ਲ ਬੰਬ ਡਾ
ਡਾ ਹਰਸ਼ਲ ਬਾਮ..

MBBS, DNB..

ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ..

15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ-ਚੈਂਬੂਰ

ਡਾ: ਅਦਿਤੀ ਸਿੰਘੀ
ਡਾ: ਅਦਿਤੀ ਸਿੰਘੀ...

MBBS, MS (Obs & Gynae..

ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀ..

14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ-ਚੈਂਬੂਰ

ਅਲੋਕ ਪਾਂਡੇ ਡਾ
ਡਾ ਅਲੋਕ ਪਾਂਡੇ..

MBBS, MS (ORTHO), ..

ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ..

10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ—ਤਾਰਦੇਓ

ਕੇਕਿਨ ਗਾਲਾ ਡਾ
ਡਾ ਕੇਕਿਨ ਗਾਲਾ..

MBBS, DGO..

ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀ..

8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ—ਤਾਰਦੇਓ

ਮੁਗਧਾ ਅਗਰਵਾਲ ਡਾ
ਡਾ: ਮੁਗਧਾ ਅਗਰ..

ਐਮਬੀਬੀਐਸ, ਡਿਪ. ਓਬ ਅਤੇ ਗਾਇਨਾ..

ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀ..

30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ—ਤਾਰਦੇਓ

ਦੇਬਰਾਜ ਸ਼ੋਮ ਨੇ ਡਾ
ਡਾ: ਦੇਬਰਾਜ ਸ਼ੋਮ..

MBBS, MD, DO, DNB, F..

ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ..

9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ-ਚੈਂਬੂਰ

ਨਿਖਿਲ ਦਯਾਨੰਦ ਬਲਜੇਕਰ
ਨਿਖਿਲ ਦਯਾਨੰਦ..

MBBS, MCPS, M...

ਐਂਡੋਕਰੀਨੋਲੋਜੀ..

34 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ-ਚੈਂਬੂਰ

ਕਵਿਤਾ ਰਾਣੇ ਡਾ
ਡਾ: ਕਵਿਤਾ ਰਾਣੇ..

MBBS, C ਡਾਇਬੀਟੌਲੋਜੀ,...

ਐਂਡੋਕਰੀਨੋਲੋਜੀ..

14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ-ਚੈਂਬੂਰ

ਸ਼ੁਲਮੀਤ ਵੈਦਿਆ ਨੇ ਡਾ
ਡਾ ਸ਼ੁਲਮੀਤ ਵੀ..

MBBS, MS (ਜਨਰਲ Su..

ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ।।

22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ—ਤਾਰਦੇਓ

ਜੈੇਸ਼ ਰਾਣਾਵਤ ਨੇ ਡਾ
ਡਾ: ਜੈੇਸ਼ ਰਾਣਾ...

MBBS, MS, DNB, FCPS..

ENT, ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ S..

16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ—ਤਾਰਦੇਓ

ਅਪਰਨਾ ਗੋਵਿਲ ਭਾਸਕਰ ਡਾ
ਡਾ: ਅਪਰਨਾ ਗੋਵੀ..

MBBS, MS (ਜਨਰਲ Su..

ਬੈਰਿਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ/ਜੀ..

21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ-ਚੈਂਬੂਰ

ਚੰਦਰਨਾਥ ਆਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਡਾ
ਡਾ ਚੰਦਰਨਾਥ..

MBBS., MS., M.Ch (N..

ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋ ..

8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ—ਤਾਰਦੇਓ

ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਥਾਟੀ ਨੇ ਡਾ
ਡਾ: ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ।।

MBBS, MS, DNB..

ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ, ਲੈਪ..

11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ—ਤਾਰਦੇਓ

ਅਮਿਤ ਸ਼ੋਭਾਤ ਡਾ
ਡਾ: ਅਮਿਤ ਸ਼ੋਭਾ..

MBBS, DNB (ਜਨਰਲ ਐੱਮ.

ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਵਾਈ..

22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ-ਚੈਂਬੂਰ

ਕੇਤਕੀ ਕੁਲਕਰਨੀ ਡਾ
ਡਾ: ਕੇਤਕੀ ਕੁਲਕਾ..

MBBS, MD (OB&Gynae)।

ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀ..

23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ-ਚੈਂਬੂਰ

ਸੁਮੀਤ ਪਰਾਂਜਪੇ ਡਾ
ਡਾ: ਸੁਮੀਤ ਪਾਰਾ..

MBBS, MS(Gynac), Fel..

ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀ..

14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ-ਚੈਂਬੂਰ

ਸਫੀਉਦੀਨ ਨਦਵੀ ਨੇ ਡਾ
ਡਾ: ਸਫੀਉਦੀਨ ਐਨ.

ਐਮਬੀਬੀਐਸ, ਐਮਐਸ (ਆਰਥੋ)।

ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ..

11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ—ਤਾਰਦੇਓ

ਡਾ: ਸੰਬਿਤ ਪਟਨਾਇਕ
ਡਾ: ਸੰਬਿਤ ਪਟਨਾ...

MBBS, PGDHHM, MS-GE..

ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ।।

15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ—ਤਾਰਦੇਓ

ਡਾ: ਡਿੰਪਲ ਚੁੱਗਰ
ਡਾ: ਡਿੰਪਲ ਚੂੜ...

MBBS, MD (Ob & Gynae..

ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀ..

24 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਮੁੰਬਈ-ਚੈਂਬੂਰ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਦੇ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ

ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ

ਸਾਡੇ ਬਲੌਗ

ਸਾਡੇ ਬਲੌਗ

ਸਾਈਨਸ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਆਮ

ਸਾਈਨਸ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਸਾਈਨਸ ਕੀ ਹੈ?

ਐਡੀਨੋਇਡਸਟੀਮੀ
ਆਮ

ਐਡੀਨੋਇਡਸਟੀਮੀ

ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਕੀ ਹੈ?

ਆਰਥਰੋਸਕੌਪੀ

ਆਮ

ਆਰਥਰੋਸਕੌਪੀ

ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਕੀ ਹੈ?

ਹੋਰ ਵੇਖੋ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਬਾਰੇ

ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ, ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ.

17 ਸ਼ਹਿਰਾਂ - ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਚੇਨਈ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ, ਕਾਨਪੁਰ, ਮੁੰਬਈ, ਨੋਇਡਾ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ 12 ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 2,50,000+ ਸਫਲ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਅਤੇ 2,300+ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਾਕਟਰ। , ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ..
ਮੁਕੰਮਲ

ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਕੱਟਣਾ

ਐਜ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੱਟਣਾ

ਦੇਖਭਾਲ

ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਮਾਹਰ

ਨਿਊਨਤਮ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ

ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੇ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ