ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਹੱਥ ਜੋੜ (ਛੋਟਾ) ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਡੇ ਅਤੇ ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।

ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗਠੀਏ-ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਊਜ਼ਡ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਰੋਪਲਾਸਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਜੋੜ ਸਿਲੀਕੋਨ ਰਬੜ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗਠੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ:

 • ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ
 • ਹੋਰ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕ, ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਅਤੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸੰਯੁਕਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਕੁਝ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਜਾਂ ਦਰਦ
 • ਨਕਲੀ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ
 • ਲਾਗ
 • ਨਸਾਂ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਾਸਥੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ.

ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਵਿਧੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:

 • ਖਰਾਬ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ.
 • ਹੱਥ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ. ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
 • ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

ਸਿੱਟਾ

ਸਰਜਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ, ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ, ਸਟੀਰੌਇਡ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੀ-ਓਪ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਹਵਾਲੇ:

https://health.clevelandclinic.org/joint-replacement-may-relieve-your-painful-elbow-wrist-or-fingers/

https://www.medicinenet.com/joint_replacement_surgery_of_the_hand/article.htm

ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਮਾਹਰ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਅਕਸਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਲਿੰਟ ਪਹਿਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸਥੇਸਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਚੈੱਕਅਪ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਅਤੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਸਰਜਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ. ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਵੀ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਪਲਿੰਟ ਪਹਿਨੋਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ