ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਇਲੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜੀਸ਼ਨ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਈਲੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ 

ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ mellitus, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਆਦਿ।

Ileal transposition ਇੱਕ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਡਿਓਡੇਨਮ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੇਜੁਨਮ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਲੀਅਮ ਹੈ। Ileal ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ileum ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ) ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Ileal Transposition - ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਈਪ-15 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਪਾਚਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਆਈਲੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਸਲੀਵ ਗੈਸਟ੍ਰੋਕਟੋਮੀ ileal ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਆਕਾਰ ਦੇ XNUMX% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਸਤੀਨ/ਟਿਊਬ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ileal ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

 1. Duodeno-ileal transposition - ileum ਦਾ ਇੱਕ 170cm ਭਾਗ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ duodenum ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਇਲੀਅਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਾ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 2. ਜੇਜੁਨੋ-ਆਈਲਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ - ਆਈਲੀਅਮ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਅਤੇ ਜੇਜੁਨਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੁਓਡੀਨੋ-ਆਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ileal transposition ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ileal ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੈ:

 1. ਆਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮਰੀਜ਼, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ।
 2. ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀ ਜੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ (ਅੱਖ, ਗੁਰਦੇ, ਆਦਿ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 3. ਸਥਿਰ ਵਿਗੜਨ, ਉੱਚ BMI, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ/ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ (ਦਿਲ, ਗੁਰਦੇ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਰਣਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ-ਜੁਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ileal transposition ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ileal transposition ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਲੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ-ਪੜਾਅ ਦੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ સ્ત્રાવ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ileal ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ileal transposition ਦੇ ਲਾਭ

ileal transposition ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:

 • ਚਰਬੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • ਮੋਟੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • ਲਿਪਿਡ metabolism ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
 • ਫਾਈਬਰੋਬਲਾਸਟ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਕ 21 (ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ) ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ
 • ਉੱਚ incretin secretion
 • ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ileal transposition ਦੇ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ

Ileal transposition ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਗ, ਵੇਨਸ ਥ੍ਰੋਮਬੋਇਮਬੋਲਿਜ਼ਮ, ਹੈਮਰੇਜ, ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਐਨਾਸਟੋਮੋਸਿਸ ਲੀਕ, ਤੰਗੀ, ਫੋੜੇ, ਡੰਪਿੰਗ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਅਤੇ ਸੋਖਣ ਜਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਵਿਕਾਰ ileal transposition ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ

Ileal transposition surgery ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ/ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ileal transposition ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ileal transposition ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹਵਾਲੇ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ Ileal Transposition (IT) ਸਰਜਰੀ | ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਇਲੀਅਲ ਇੰਟਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ - ਪੋਲੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ

ਇਲੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜਿਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ | ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਰਜਰੀ - ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ (ਮੋਟਾਪੇ-ਸੰਭਾਲ.com)

ileal transposition ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ OHAs ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਥੈਰੇਪੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਈਲਲ ਇੰਟਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਡਾਇਵਰਟਿਡ (ਡੂਡੀਨੋ-ਆਈਲਲ ਇੰਟਰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਡਾਇਵਰਟਿਡ (ਜੇਜੂਨੋ-ਆਈਲੀਅਲ ਇੰਟਰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ) ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਲਲ ਇੰਟਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਹਨ।

ileal transposition ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਰਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12, ਡੀ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਪੂਰਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ