ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੈਂਬਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ BMI ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ), ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ (ਹਾਈਪਰਗਲਾਈਸੀਮੀਆ), ਅਤੇ ਟਾਈਪ-2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ (ਟੀ2ਡੀਐਮ) ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।

ਦਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਾਕ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ/ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ (ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ

ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਇਨਫਲੇਟੇਬਲ ਬੈਂਡ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਜਨ ਪੇਟ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਇਨਫਲੇਟੇਬਲ ਬੈਂਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਥੈਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਡ ਕੱਸਦਾ ਹੈ।

ਛੋਟੀ ਥੈਲੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਡਰ-ਦ-ਸਕਿਨ ਐਕਸੈਸ ਪੋਰਟ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਰੇ ਘੋਲ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੰਗਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ।

ਗੈਸਟਰਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਡਾਕਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 35 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI) ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 30-35 BMI ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮੋਟਾਪਾ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ, ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਸਟਰਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਜਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਰੱਗ/ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਗਾੜ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਚਨ/ਸਿਹਤ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਹਨ।

ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਿਗਾੜਾਂ, ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੈਸਟਰਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਸਿਲੀਕੋਨ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਬੈਂਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੇਟ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਾਊਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਪਰਲੇ ਥੈਲੇ ਵਿਚਲਾ ਭੋਜਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੇਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਲਾਭ ਗੈਸਟਰਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਲਾਭ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿਗਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਦਮਾ
 • ਗਰਡ
 • ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ
 • ਟਾਈਪ 2 ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼
 • ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ
 • ਹਾਈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ

ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ

ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਤਰੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 • ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਬੈਂਡ ਪੇਟ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਗੈਸਟਰਾਈਟਸ, ਫੋੜੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਦਾ ਫਟਣਾ, ਦਾਗ.
 • ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਾਗ, ਜਾਂ ਐਕਸੈਸ ਪੋਰਟ।
 • ਪਹੁੰਚ ਪੋਰਟ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਫਟਿਆ ਟਿਊਬਿੰਗ. 
 • ਸੱਟ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ।
 • ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ।
 • ਮਲਬਾਸੋਪਰਸ਼ਨ
   

ਸਿੱਟਾ

ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਤਰਲ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਥੈਲੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਟੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੋਟਾਪੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੇਟ 250 ਮਿਲੀਲੀਟਰ, ਜਾਂ 1 ਕੱਪ ਚਬਾਇਆ ਭੋਜਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ¼ ਹੈ।

ਕੀ ਗੈਸਟਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?

ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੈਸਟਰਿਕ ਬੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ?

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਸਟਰਿਕ ਬੈਂਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਿਲੋ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ