ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ

ਇਮੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਮਆਰਆਈ ਸਕੈਨ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ, ਐਕਸ-ਰੇ, ਜਾਂ ਪੀਈਟੀ ਸਕੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਮੇਜਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?

ਇਮੇਜਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਇਮੇਜਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ, ਜਾਂ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਡਿੱਠ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। 

ਇਮੇਜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਇਮੇਜਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਐਕਸ-ਰੇ: ਇੱਕ ਐਕਸ-ਰੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰੀਵ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 • ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ: ਇੱਕ ਸੀਟੀ (ਕੰਪਿਊਟਿਡ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ) ਸਕੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਭੰਜਨ, ਟਿਊਮਰ, ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ, ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • MRI ਸਕੈਨ: ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਮੇਜਿੰਗ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਿਊਮਰ, ਕੈਂਸਰ, ਸੱਟਾਂ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
 • ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ: ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੁਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਜਿਗਰ, ਗੁਰਦੇ, ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਆਦਿ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕਦੋਂ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਦਰਦ
 • ਗੰਭੀਰ ਗਰਦਨ ਦਰਦ 
 • ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ
 • ਤੁਰਨ, ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਉੱਠਣ ਵੇਲੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਬੇਅਰਾਮੀ। 
 • ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਸੌਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. 

ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਤਣਾਅ 
 • ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ
 • ਲੰਬੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ
 • ਭਾਰਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ
 • ਚੁੰਧਿਆ ਨਾੜਾਂ
 • ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟਾਂ
 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ। 
 • ਲਾਗ

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅਰਾਮੀ
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ
 • ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਠੀਏ ਜਾਂ ਓਸਟੀਓਪਰੋਰੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ 

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਹਰੇਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਛੁਪੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਕਿ ਛਾਤੀ, ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਇਮੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸਕੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 20 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਇਮੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਭਾਵੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਇਮੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ