ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਮੋਤੀਆ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਇਲਾਜਯੋਗ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।

ਸਾਨੂੰ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਦਾ ਲੈਂਜ਼ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧੁੰਦ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਤੀਆ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਰਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਹਸਪਤਾਲ।

ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

 • ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮੋਤੀਆ - ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ (ਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ) ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੀਲਾ/ਭੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਕਾਰਟਿਕਲ ਮੋਤੀਆ - ਇਹ ਇੱਕ ਪਾੜੇ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ।
 • ਪਿਛਲਾ ਕੈਪਸੂਲ ਮੋਤੀਆ - ਇਹ ਲੈਂਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।
 • ਜਮਾਂਦਰੂ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ - ਇਹ ਘੱਟ ਆਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਮ ਜਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ
 • ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣਾ/ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ
 • ਰਾਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ
 • ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ (ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ) ਤੋਂ ਚਮਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ
 • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਨਜ਼ਰ
 • ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 • ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਾਲੋਜ਼ ਦੇਖਣਾ
 • ਐਨਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ
 • ਨੇੜ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਟੀਨਾ ਉੱਤੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅੰਤਰੀਵ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ
 • UV ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ
 • ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਸ਼ਰਾਬ
 • ਟਰਾਮਾ
 • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰਪੀ
 • ਸਟੀਰੌਇਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ ਚੇਂਬੂਰ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਹ ਲਈ. 

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਲਈ, ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 1. ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਟੈਸਟ: ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਨੇਲਨ ਚਾਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 2. ਟੋਨੋਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟ: ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਰਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਪਫ ਹਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 3. ਰੈਟਿਨਲ ਇਮਤਿਹਾਨ: ਇਸ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ (ਡਾਇਲੇਟਿਡ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਅਤੇ ਰੈਟੀਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਲਾਜ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

 1. ਛੋਟਾ ਚੀਰਾ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀ ਸਰਜਰੀ - ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੀਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਜੋ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੂਸਣ ਲਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ phacoemulsification ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 2. ਐਕਸਟਰਾਕੈਪਸੁਲਰ ਸਰਜਰੀ - ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਨੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੀਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੈ।

ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ:

 • ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੂਵੀ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਨਗਲਾਸ ਪਹਿਨੋ
 • ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ
 • ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ
 • ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ/ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ
 • ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ
 • ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਓ

ਸਿੱਟਾ

ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਜ਼ ਨੂੰ ਕਲਾਉਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਹਵਾਲਾ ਲਿੰਕ:

https://www.healthline.com/health/cataract

https://www.webmd.com/eye-health/cataracts/what-are-cataracts#1

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cataracts/symptoms-causes/syc-20353790

ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਕੁਝ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ, ਐਕਸ-ਰੇ ਤੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੀ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਸਥਾਈ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਮੁੜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਮੋਤੀਆ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ