ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੈਂਬਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਾਵੇਂ ਹਲਕੇ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਡਾਕਟਰ।

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਦਰਦ ਰਹਿਤ, ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਿਅਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਡਾਕਟਰ

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟ ਹਨ:

 1. ਸ਼ੁੱਧ ਟੋਨ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ - ਹਵਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 250 ਤੋਂ 8000 Hz ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈੱਡਫੋਨ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੀ ਟੋਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓਮੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.  
 2. ਸਪੀਚ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ - ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਪੀਚ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ।  
 3. ਸਵੈ-ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ - ਆਡੀਓਮੀਟਰ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 4. ਹੱਡੀ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂਚ - ਇਹ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਨ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 5. ਐਕੋਸਟਿਕ ਰਿਫਲੈਕਸ ਟੈਸਟਿੰਗ - ਇਹ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟ ਮੱਧ ਕੰਨ ਦੇ ਅਣਇੱਛਤ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਸੰਕੁਚਨ ਨੂੰ ਮਾਪ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 6. ਓਟੋਕੋਸਟਿਕ ਨਿਕਾਸ - ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (ਮੱਧਮ ਕੰਨ ਜਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਚਲੀਆ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  
 7. ਟਾਇਮਪੈਨੋਮੈਟਰੀ - ਇਸ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇਦ, ਮੋਮ ਜਾਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਿਊਮਰ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਮਾਹਰ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਸਾਊਂਡਪਰੂਫ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਧੀ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਟੋਨ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਲਈ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈੱਡਫੋਨ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ dB ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਚ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ:

 • ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਨ ਮੋਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ।  
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਫਲੂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 • ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼, ਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   

 ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

 • ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ 
 • ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ  
 • ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ 
 • ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ 

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਸੰਭਵ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹਨ?

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਡੀਓਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:

 1. ਸਧਾਰਣ - <25 dB HL 
 2. ਹਲਕੇ - 25 ਤੋਂ 40 dB HL 
 3. ਮੱਧਮ - 41 ਤੋਂ 65 dB HL 
 4. ਗੰਭੀਰ - 66 ਤੋਂ 99 dB HL 
 5. ਡੂੰਘਾ ->90 dB HL 

 (*HL - ਸੁਣਨ ਦਾ ਪੱਧਰ) 

ਸਿੱਟਾ  

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕੰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਟੋਨ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਆਡੀਟੋਰੀ ਬ੍ਰੇਨਸਟੈਮ ਨੂੰ ਸੈਡੇਟਿਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਡੇਟਿਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਕੀ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ