ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗਠੀਏ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਂਡਾਪੁਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਠੀਏ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਗਠੀਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗਠੀਏ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਠੀਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਹਨ। ਗਠੀਏ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਇਲਾਜ ਇਸਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਠੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਗਠੀਆ ਦੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਗਠੀਏ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹਨ?

ਗਠੀਏ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦਰਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੀਟਿੰਗ ਪੈਡ ਅਤੇ ਆਈਸ ਪੈਕ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨ ਜਾਂ ਵਾਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਠੀਏ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ;

 1. ਦਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਜਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
 2. ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ (NSAIDs) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ (ਐਡਵਿਲ) ਅਤੇ ਸੈਲੀਸੀਲੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਲੀਸਾਈਲੇਟ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 3. ਮੇਨਥੋਲ ਜਾਂ ਕੈਪਸੈਸੀਨ ਕਰੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਤੋਂ ਦਰਦ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 4. ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਮਯੂਨੋਸਪ੍ਰੈਸੈਂਟਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰੀਰਕ ਉਪਚਾਰ

ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗਠੀਏ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਝਾਅ ਕੀ ਹਨ?

 • ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ: ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ, ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਰਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੈਕਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੋ: ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪੋਲੋ ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਰਦ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।
 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ: ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ: ਗਠੀਏ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਥਕਾਵਟ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
 • ਸੁਧਰੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ: ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਨੀਂਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਂ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
 • ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖੋ: ਦਰਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਸਰਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਕਸਰਤ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦਨਾਕ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੋ।
 • ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਓ: ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਚੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ। ਇਹ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ. ਹੋਰ ਮਦਦਗਾਰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਗਿਰੀਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਠੀਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਠੀਏ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹਨ?

ਗਠੀਏ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦਰਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੀਟਿੰਗ ਪੈਡ ਅਤੇ ਆਈਸ ਪੈਕ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨ ਜਾਂ ਵਾਕਰ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ