ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡੀਲੋਸਿਸ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਂਡਾਪੁਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:

 • ਗਰਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ।
 • ਸਿਰ ਦਰਦ
 • ਮੋਢੇ ਦਾ ਦਰਦ.
 • ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਜਾਂ ਮੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੁਝ ਘੱਟ ਆਮ ਲੱਛਣ ਚੱਕਰ, ਧੜਕਣ, ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ, ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਲੱਛਣ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ, ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾਹਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਲੱਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
 • ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਗਰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਇੱਕ ਆਮ ਘਟਨਾ ਹੈ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨ ਹਨ:

 • ਕਠੋਰ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ: ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਕਠੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਰਦਨ ਅਕੜਾਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ: ਡਿਸਕ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਯਤਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੂੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਹਰਨੀਏਟਿਡ ਡਿਸਕ: ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਾੜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰਨੀਏਟਿਡ ਡਿਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
 • ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਡਿਸਕ: ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਡਿਸਕ ਇੱਕ ਗੱਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੁੱਕਣੀ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪੋਲੋ ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ, ਮੋਢੇ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਮੇਜਿੰਗ (MRI), ਐਕਸ-ਰੇ, ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਿਡ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ (CT)।

ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ: ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਕਿੱਤਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਜੀਬ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਅਤੇ ਓਵਰਹੈੱਡ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਉੁਮਰ: ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
 • ਸਿਗਰਟ-ਬੀੜੀ: ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹਨ?

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਜ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਢੁਕਵਾਂ ਆਰਾਮ.
 • ਗੈਰ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ (NSAIDs) ਦੀ ਵਰਤੋਂ।
 • ਸਰਵਾਈਕਲ ਕਾਲਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਾਈਲੋਸਿਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 50 ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕਾਲਰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੂਡ, ਡੱਬਾਬੰਦ ​​​​ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ?

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪੋਂਡਿਲੋਸਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਜ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਢੁਕਵਾਂ ਆਰਾਮ.
 • ਗੈਰ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ (NSAIDs) ਦੀ ਵਰਤੋਂ।
 • ਸਰਵਾਈਕਲ ਕਾਲਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ