ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗਲਾਕੋਮਾ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਂਡਾਪੁਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਗਲਾਕੋਮਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗਲਾਕੋਮਾ ਕੀ ਹੈ?

ਗਲਾਕੋਮਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਾਓਕੂਲਰ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

ਓਪਨ-ਐਂਗਲ ਗਲਾਕੋਮਾ

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਲਾਕੋਮਾ ਨੂੰ ਵਾਈਡ-ਐਂਗਲ ਗਲਾਕੋਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਬੇਕੂਲਰ ਜਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਣ-ਬੰਦ ਗਲਾਕੋਮਾ

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਲਾਕੋਮਾ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਕੋਣ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਐਂਗਲ-ਕਲੋਜ਼ਰ ਗਲਾਕੋਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਰਿਸ ਅਤੇ ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਲਾਕੋਮਾ

ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਲਾਕੋਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਧਾਰਣ ਤਣਾਅ ਗਲਾਕੋਮਾ

ਇਹ ਓਪਨ-ਐਂਗਲ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿਗਮੈਂਟਰੀ ਗਲਾਕੋਮਾ

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਨ ਦਾ ਰੰਗਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਰਿਸ ਤੋਂ ਪਿਗਮੈਂਟ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਤਰਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਗਲਾਕੋਮਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਅੱਖ ਦਾ ਦਰਦ
 • ਧੁੰਦਲੀ ਅੱਖਾਂ
 • ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ
 • ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੰਗਦਾਰ ਰਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ
 • ਅਚਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿਗਾੜ

ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?

ਜਲਮਈ ਹਾਸੇ ਇੱਕ ਸਾਫ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਰਿਸ ਅਤੇ ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੀ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਲਾਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਅੱਖ ਦੇ ਤੁਪਕੇ
 • ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
 • ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਡ ਡਰੇਨੇਜ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ, ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗਲਾਕੋਮਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ?

ਅੱਖ ਦੇ ਤੁਪਕੇ

ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਲ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਰਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਡਰਾਪ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟਾਗਲੈਂਡਿਨ, ਬੀਟਾ-ਬਲੌਕਰ, ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਨਹਾਈਡਰਜ਼ ਇਨਿਹਿਬਟਰਸ ਅਤੇ ਰੋ-ਕਿਨੇਜ਼ ਇਨਿਹਿਬਟਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਓਰਲ ਦਵਾਈ

ਅਪੋਲੋ ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਮੌਖਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਨਹਾਈਡਰੇਜ਼ ਇਨ੍ਹੀਬੀਟਰਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਜਰੀ

ਗਲਾਕੋਮਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਜ਼ਰ ਥੈਰੇਪੀ, ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਸਰਜਰੀ, ਡਰੇਨੇਜ ਟਿਊਬਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਨਤਮ ਹਮਲਾਵਰ ਗਲਾਕੋਮਾ ਸਰਜਰੀ ਵਰਗੇ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗਲਾਕੋਮਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੱਛਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹਾਪਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਨਣਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

1. ਕੀ ਗਲਾਕੋਮਾ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਪੂਰੀ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. ਕੀ ਗਲਾਕੋਮਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ?

ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਦਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

3. ਕੀ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਭਾਵੇਂ ਗਲਾਕੋਮਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਿਯਮਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ