ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਸੁੰਨਤ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਂਡਾਪੁਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਤ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਅਗਲਾ ਚਮੜੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਜੋ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਨਤ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁੰਨਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

 • ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ: ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਸਮ ਹੈ
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾ
 • ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ: ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗਲੇਸ ਉੱਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ
 • ਨਿੱਜੀ ਸਫਾਈ: ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨਸੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁੰਨਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਜਨ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਕਰੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਅਪੋਲੋ ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲਿੰਗ 'ਤੇ ਕਲੈਮ ਜਾਂ ਰਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਰੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਸੁੰਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਡਾਇਪਰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਮੱਲ੍ਹਮ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੋਜ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁੰਨਤ ਦੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਪਰ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਨਿੱਜੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਸਾਨ: ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੇ ਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਘੱਟ ਜੋਖਮ: ਸੁੰਨਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਜੋਖਮ
 • ਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਜਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿੰਗ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਸੁੰਨਤ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
 • ਲਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਜਲਣ
 • ਲਾਗ
 • ਲਿੰਗ ਦੇ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲਣ
 • ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਚਮੜੀ ਦਾ ਚਿਪਕਣਾ
 • ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਸੱਟ

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜੇ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਗੰਧ ਨਾਲ ਲੀਕੇਜ
 • ਜੇਕਰ ਸੁੰਨਤ ਦੇ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਿਸ਼ਾਬ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਸੁੰਨਤ ਲਈ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹਨ?

ਸੁੰਨਤ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸਾਰੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ
 • ਮਰਦ ਜੋ ਲਿੰਗ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ
 • ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਚਿਪਕਣ ਕਾਰਨ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਉਹ ਮਰਦ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
 • ਮਰਦ ਜੋ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
 • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਜਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
 • ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਸੁੰਨਤ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕੋ ਨਾ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੰਨਤ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਤ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60% ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਆਬਾਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਬਾਲਗ ਸੁੰਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਹਾਂ, ਬਾਲਗ ਸੁੰਨਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ.

ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ
 • ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ
 • ਲਿੰਗ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
 • ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ
 • ਲਿੰਗ ਦੇ ਚਿਪਕਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ

ਕੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸੁੰਨਤ ਇੱਕ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸੈਕਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ