ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਵਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਂਡਾਪੁਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ

ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਪੋਲੋ ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਵਾਲ ਹਨ। ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਲਾਂ ਦੇ follicles ਨੂੰ 'ਦਾਨੀ ਸਾਈਟ' ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸਾਈਟ' 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ, ਭਰਵੱਟਿਆਂ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਦਾਗ ਹਨ।

ਇਹ ਸਰਜੀਕਲ ਤਕਨੀਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦ ਪੈਟਰਨ ਗੰਜੇਪਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਤਾਜ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗੰਜੇਪਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ, ਖੁਰਾਕ, ਤਣਾਅ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?

ਕੋਈ ਉਸ ਢੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਉਹ:

ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਜੇਪਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਘੱਟ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਟਰਨ ਗੰਜਾਪਨ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ;

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ।

 • FUT (ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਯੂਨਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ)

  ਸਟ੍ਰਿਪ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਨੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ follicles ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਇੱਕ 6-10 ਇੰਚ ਦੀ ਪੱਟੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  ਚੀਰਾ ਫਿਰ ਸਿਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਧ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਦਰਤੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਫਿ ((ਫਲਿਕੂਲਰ ਯੂਨਿਟ ਐਕਸਟਰੈਕਟ)

  FUE ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਪੰਚ ਚੀਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ follicles ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਤੋਂ 4 ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਛੋਟੇ ਛੇਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ follicles ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • DHI (ਸਿੱਧਾ ਵਾਲ ਇਮਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ)

  ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਵਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ follicles ਨੂੰ 1mm ਜਾਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿਆਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਐਕਸਟਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  ਫਿਰ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਇਮਪਲਾਂਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧੀ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।

  • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
  • ਲਾਗ
  • ਡਰਾਉਣਾ
  • ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ
  • ਸਦਮੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਫੋਲੀਕੁਲਾਈਟਿਸ (ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ)

1. ਕੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਲੇ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਗਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

2. ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?

DHI ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਖੂਨ ਵਗਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚ ਘਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ