ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕੇਰਾਤੋਪਲਾਸਟੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਂਡਾਪੁਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਰਨੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ (ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ)

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਕੋਰਨੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਕੀ ਹੈ?

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਜਾਂ ਕੋਰਨੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਾਨੀ ਦੇ ਕੋਰਨੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਰਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਗੁੰਬਦ-ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਗੰਭੀਰ ਲਾਗਾਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਰੋਗੀ ਕੋਰਨੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਮੋਟਾਈ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ, ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਜਾਂ ਕੋਰਨੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

 • ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ (ਪੀਕੇ): ਰਵਾਇਤੀ ਪੂਰੀ-ਮੋਟਾਈ ਕਾਰਨੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਧੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬਟਨ-ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਗੀ ਕੋਰਨੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੋਟਾਈ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਕੱਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੰਤਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਾਨੀ ਦਾ ਕੋਰਨੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਟਾਂਕੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਐਂਡੋਥੈਲੀਅਲ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ (ਈਕੇ): ਬੈਕ ਲੇਅਰ ਕੋਰਨੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ, ਸਰਜਨ ਪਿਛਲੇ ਕੋਰਨੀਅਲ ਪਰਤਾਂ ਤੋਂ ਰੋਗੀ ਕੋਰਨੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੋਰਨੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡੋਥੈਲੀਅਲ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:
  • Descemet ਸਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਐਂਡੋਥੈਲੀਅਲ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ (DSEK): ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਨੀਆ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਾਨੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK): ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ, ਦਾਨੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਪਰਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ।

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਦਰਦ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • ਖਰਾਬ ਅੱਖ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ
 • ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਅੱਖ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ
 • ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਨੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਕੋਰਨੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਜਾਂ ਕੋਰਨੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

 • ਅੱਖ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਦਾਨੀ ਕੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵਾਧਾ
 • ਡੋਨਰ ਕੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟਾਂਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਰੇਟਿਨਾ ਅਲੱਗ
 • ਰੈਟਿਨਲ ਸੋਜ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਲਈ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਕੋਰਨੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਆਦਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ?
 • ਕੋਰਨੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ?

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਂਡਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੋਰਨੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਡੋਨਰ ਕੋਰਨੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰਨੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ?

ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਜਾਂ ਕੋਰਨੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਲਾਲੀ
 • ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ
 • ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ
 • ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਬੇਅਰਾਮੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਨੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਕਈ ਵਾਰ, ਕੋਰਨੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ