ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰਿਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰਿਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਸਲੀਵ ਗੈਸਟ੍ਰੋਪਲਾਸਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਸਲੀਵ ਗੈਸਟ੍ਰੋਕਟੋਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਿਉਰਿੰਗ ਯੰਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਟਿਊਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਤੱਕ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਰਾ ਦੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਸੀਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ। ਟਾਊਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੇਟ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਖਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਸਰਜਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 

 • ਜਿਸਦਾ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ 30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ
 • ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੱਡੇ ਹਾਈਟਲ ਹਰਨੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਪਟਿਕ ਅਲਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰਿਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਓਗੇ?

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਟਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ, ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਲਾਭ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਅਸਰਦਾਰ ਭਾਰ ਕੰਟਰੋਲ
 • ਭਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਘੱਟ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ
 • ਘੱਟ ਦਾਗ
 • ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰੀ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਲਾਗ
 • ਹੇਮੇਟੋਮਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
 • ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਦਰਦ
 • ਮਤਲੀ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/endoscopic-sleeve-gastroplasty/about/pac-20393958

https://www.hopkinsmedicine.org/endoscopic-weight-loss-program/services/endoscopic.html

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਲਗਭਗ 90 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਤਰਲ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਅਰਧ-ਠੋਸ ਭੋਜਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਘਟੇਗਾ?

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 12 ਤੋਂ 20% ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ