ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਫੈਮਿਲਿਫਟ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫੇਸਲਿਫਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਫੈਮਿਲਿਫਟ

ਫੇਸਲਿਫਟ ਜਾਂ ਰਾਈਟਿਡੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੋ ਝੁਲਸਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਸਰਜੀਕਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਇੱਕ ਫੇਲਿਫਟ ਕੀ ਹੈ?

ਫੇਸਲਿਫਟ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਝੁਲਸਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲੈਪ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰਲੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਧੂ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੇਸਲਿਫਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਫੇਸਲਿਫਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • SMAS ਲਿਫਟ:
  SMAS ਜਾਂ ਸਤਹੀ ਮਸੂਕਲੋਪੋਨਿਓਰੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਬਾੜੇ ਅਤੇ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਮੋੜਦਾ ਹੈ।
 • ਮਿੰਨੀ ਫੇਸਲਿਫਟ:
  ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਫੇਸਲਿਫਟ ਇੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਚਮੜੀ-ਸਿਰਫ ਫੇਸਲਿਫਟ
  ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
 • ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ-ਪਲੇਨ ਫੇਸਲਿਫਟ
  ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡੂੰਘੇ ਮੌਜੂਦ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨਭਾਉਂਦੀ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫੇਸਲਿਫਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਲਸਣਾ
 • ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਜਬਾੜੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਚਮੜੀ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਲਸਣ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਮੋੜਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵਿਧੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਉਮਰ ਵਧਣਾ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਆਪਣੀ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਗੁਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਸੁੰਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਨ ਗੁਆ ​​ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਦਿੱਖ: ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਦਿੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਫੇਸਲਿਫਟ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਝੁਰੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰੀਕ ਲਾਈਨਾਂ : ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੇਸਲਿਫਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਕਾਰਨ ਬਰੀਕ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਝੁਰੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਸਲਿਫਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਲਾਹ ਲਈ,

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ  1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਵਿਧੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਫੇਸਲਿਫਟ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਅਤੇ ਗਤਲੇ
 • ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ
 • ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ

ਫੇਸਲਿਫਟ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਫੇਸਲਿਫਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਬੁ agingਾਪੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੱਸਦਾ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਜਬਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਚਮੜੀ
 • ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਿੱਟਾ

ਫੇਸਲਿਫਟ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਓ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

A- ਸਰਜਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ-ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਫੇਸਲਿਫਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

ਕੀ ਫੇਸਲਿਫਟ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਫੇਸਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਫੇਸਲਿਫਟ ਸਥਾਈ ਹੈ?

A- ਨਹੀਂ, ਫੇਸਲਿਫਟ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ