ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਮੇਨਿਸਕਸ ਮੁਰੰਮਤ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਨਿਸਕਸ ਰਿਪੇਅਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਮੇਨਿਸਕਸ ਮੁਰੰਮਤ

ਮੇਨਿਸਕਸ ਸੀ-ਆਕਾਰ ਦਾ ਉਪਾਸਥੀ ਹੈ ਜੋ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੇਨਿਸਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ, ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਮੇਨਿਸਕਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਟਰਲ ਮੇਨਿਸਕਸ। ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮੇਨਿਸਕਸ ਸੱਟ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ, ਬੈਠਣ, ਅਸਮਾਨ ਸਤਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਨਿਸਕਸ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਮੇਨਿਸਕਸ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ

ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮੋੜ ਅਕਸਰ ਮੇਨਿਸਕਸ ਦੀ ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਨਿਸਕਸ ਮੁਰੰਮਤ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਮੇਨਿਸਕਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਰਾਮ, ਬਰਫ਼, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਇਲਾਜ ਮੇਨਿਸਕਸ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਨਿਸਕਸ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੱਟ ਲਈ ਮੇਨਿਸਕਸ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੇਨਿਸਕਸ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਲਜੁਲ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੇਨਿਸਕਸ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਮੇਨਿਸਕਸ ਦੀ ਸੱਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ NICE (ਨਾਨ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਡਰੱਗਜ਼, ਆਈਸ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ) ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ RICE (ਰੈਸਟ, ਆਈਸ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ) ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਿਸਕਸ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਟਾਂ 'ਵਾਈਟ' ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਨਿਸਕਸ ਦੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਢਿੱਲੀ ਮੇਨਿਸਕਸ ਉਪਾਸਥੀ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਪੋਪਿੰਗ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਮੇਨਿਸਕਸ ਦੀ ਸੱਟ ਗਠੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਮੇਨਿਸਕਸ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਮੇਨਿਸਕਸ ਮੁਰੰਮਤ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਮੇਨਿਸਕਸ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਆਰਥਰੋਸਕੋਪਿਕ ਮੁਰੰਮਤ - ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਸੱਟ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪ ਪਾਵੇਗਾ। ਸੱਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅੱਥਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੰਤਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸਰੀਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
 • ਆਰਥਰੋਸਕੋਪਿਕ ਅੰਸ਼ਕ ਮੇਨਿਸਸੇਕਟੋਮੀ - ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਫਟੇ ਹੋਏ ਮੇਨਿਸਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੋਡਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।
 • ਆਰਥਰੋਸਕੋਪਿਕ ਕੁੱਲ ਮੇਨਿਸਕਟੋਮੀ - ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮੇਨਿਸਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮੇਨਿਸਕਸ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਮੇਨਿਸਕਸ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:

 • ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਡ ਰੁਟੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • ਗਠੀਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ
 • ਦਰਦ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਮੇਨਿਸਕਸ ਮੁਰੰਮਤ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਇੱਕ ਮੇਨਿਸਕਸ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਨਿਸਕਸ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦੁਰਲੱਭ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਹਨ: 

 • ਲਾਗ
 • ਗੋਡੇ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ
 • ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ
 • ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਠੀਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
 • ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਪੜ
 • ਗੋਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ 

ਮੇਨਿਸਕਸ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਮੇਨਿਸਕਸ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ ਝੁਕਣਾ, ਦਰਦ, ਪੋਪਿੰਗ, ਸੋਜ, ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ।

ਮੇਨਿਸਕਸ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਿਸਕਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

 • ਮੇਨਿਸਕਸ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਾਸਥੀ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਟੈਨਿਸ, ਗੋਲਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਖੇਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਗਬੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ

ਮੇਨਿਸਕਸ ਦੀ ਸੱਟ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਫਟੇ ਹੋਏ ਮੇਨਿਸਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਂ ਐੱਮ.ਆਰ.ਆਈ.

ਮੇਨਿਸਕਸ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
 • ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੋਡੇ ਦੇ ਭਾਰ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ
 • ਸਰੀਰਕ ਉਪਚਾਰ
 • ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
 • ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਗਤੀ, ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਭਿਆਸ
 • ਆਰਾਮ, ਬਰਫ਼, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਉਚਾਈ (RICE)

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਡਾਕਟਰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਚੈੱਕ-ਅਪਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

 • ਬੁਖ਼ਾਰ
 • ਚੀਰਾ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ
 • ਪੈਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਰਦ
 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ