ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ

ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੌਕਸ-ਐਨ-ਵਾਈ ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਪੇਟ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਟ ਪਾਊਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਚਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਅਤੇ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

 • BMI 40 ਜਾਂ ਵੱਧ
 • BMI 35 ਤੋਂ 39.9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਭਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
 • BMI 30 ਤੋਂ 34 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਭਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
 • ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
 • ਆਵਾਜਾਈ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ
 • ਗੈਸਟ੍ਰੋੋਸੈਫੇਜਲ ਰਿਫਲਕਸ ਬਿਮਾਰੀ
 • ਟਾਈਪ II ਸ਼ੂਗਰ
 • ਹਾਈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ
 • ਸਟਰੋਕ
 • ਬਾਂਝਪਨ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਭਾਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੁਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾਪੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਆਵਾਜਾਈ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ
 • ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ
 • ਹਾਈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ
 • ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
 • ਟਾਈਪ II ਸ਼ੂਗਰ
 • ਗੈਸਟ੍ਰੋੋਸੈਫੇਜਲ ਰਿਫਲਕਸ ਬਿਮਾਰੀ
 • ਬਾਂਝਪਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਜਰੀ ਰੁਟੀਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਪੜ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਿਣਾ
 • ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਮੁੱਖ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
 • ਗੈਸਟਰ੍ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੀਕ

ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਪੇਟ ਦੀ ਸੋਧ
 • ਖਣਿਜ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ
 • ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ
 • ਡੰਪਿੰਗ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸਤ, ਉਲਟੀਆਂ, ਜਾਂ ਮਤਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਬੋਅਲ ਰੁਕਾਵਟ
 • ਹਰਨੀਆ
 • ਅਲਸਰ

ਹਵਾਲੇ

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/gastric-bypass-surgery/about/pac-20385189

ਮੇਰੀ ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ?

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰੇਗੀ?

ਗੰਭੀਰ ਮੋਟੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਰੀ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ BMI ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਕੀ ਮੈਂ ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੈਸਟਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ