ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਕੈਕਟੋਮੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਕੈਕਟੋਮੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਕੈਕਟੋਮੀ

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਫੋਟੋ-ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਲਮੀਅਮ ਲੇਜ਼ਰ ਐਬਲੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਹੋਲਮੀਅਮ ਲੇਜ਼ਰ ਐਨਕਲੀਏਸ਼ਨ। 

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਸ ਖਤਰੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ, ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ, ਆਦਿ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਕੀ ਹੈ

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਲੇਜ਼ਰ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਲੈਡਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਨੋਕ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰੇਥਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਲੀ, ਫਾਈਬਰ-ਆਪਟਿਕ ਟਿਊਬ ਜਾਂ ਸਕੋਪ ਪਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਲੇਜ਼ਰ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਟਿਸ਼ੂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਥੀਟਰ ਪਾਵੇਗਾ। 

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੂਨੀ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਜਲਨ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। 

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ:

 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ (UTI)
 • ਇੱਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪੁਰਸ਼
 • ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਬਲੈਡਰ ਪੱਥਰ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਉਹ:

 • ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ (ਪੀਵੀਪੀ) ਦਾ ਫੋਟੋ-ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ -  ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਲੇਜ਼ਰ ਜੋ ਸਕੋਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 • ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਲਮੀਅਮ ਲੇਜ਼ਰ ਐਬਲੇਸ਼ਨ - ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ PVP ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੇਜ਼ਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 • ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਲਮੀਅਮ ਲੇਜ਼ਰ ਐਨੂਕਲੇਸ਼ਨ - ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਦੇ ਲਾਭ

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਹਨ। ਉਹ:

 • ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ - ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 • ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਘੱਟ ਖਤਰਾ - ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 • ਫੌਰੀ ਨਤੀਜੇ - ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਉਹ:

 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ (UTI) - ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UTI ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਥੀਟਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 • ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ -  ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਰੀਟਰੀਟਮੈਂਟ - ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਵਧ ਗਈ ਹੋਵੇ। 
 • ਤੰਗ ਯੂਰੇਥਰਾ - ਸਰਜਰੀ ਯੂਰੇਥਰਾ 'ਤੇ ਦਾਗ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਤਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 

ਹਵਾਲੇ

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/prostate-laser-surgery/about/pac-20384874

https://urobop.co.nz/our-services/id/66

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?

ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਟਿਸ਼ੂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਜਰੀ ਨੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਹਨ?

ਹਾਂ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ, ਖੂਨੀ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਜਾਂ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ