ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਰਿਪੇਅਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਛੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੀ ਅੱਡੀ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਤਲੇ ਬੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਸਾਂ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲਣ, ਦੌੜਨ ਅਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟੈਂਡਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਉੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਂਡਨ 'ਤੇ ਸੱਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਐਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਹੈ।

ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਜਾਂ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਨੂੰ ਫਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੈਂਡਿਨਾਇਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਸਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਹਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਰੀ ਆਖਰੀ ਸੰਭਵ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਾਮ, ਦਵਾਈ, ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪਲੱਸਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਕੁਝ ਸੱਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹਨ:

 • ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਰਮ
 • ਫਟਿਆ ਟੈਂਡਨ
 • ਟੈਂਡਿਨਾਈਟਿਸ

ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ ਜੋ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ?

ਤੁਹਾਡੇ ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਗਠੀਏ
 • ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
 • ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ
 • ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼
 • ਗੂੰਟ
 • ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਲੂਪਸ ਏਰੀਥੀਮੇਟਸ

ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਬੁਢਾਪਾ
 • ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ
 • ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ
 • ਸਖ਼ਤ ਸਤਹ 'ਤੇ ਜਾਗਿੰਗ
 • ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ
 • ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ

ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ?

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਪੂਰਕਾਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8-10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਸਰਜਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਰਜਰੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਥੋ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੀਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਝੂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਰਾ ਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹਨ:

 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਲਾਗ
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
 • ਨਸਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਵੱਛੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

ਇਹ ਜੋਖਮ ਉਮਰ, ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਰਥੋ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਗੰਭੀਰ ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.medicinenet.com/achilles_tendon_rupture/article.htm#what_is_an_achilles_tendon_rupture

https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/achilles-tendon-repair-surgery?amp=true

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/achilles-tendon-rupture/diagnosis-treatment/drc-20353239

ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗਾ?

ਅਚਿਲਿਸ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਪਲੱਸਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੈਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ 6 ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਸਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ?

ਖਰਾਬ ਨਸਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ