ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਬਾਈਪਾਸ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਪਸੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਬਾਈਪਾਸ

ਬਾਇਓਪਸੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਭੇਜਣਾ

ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੀ ਹੈ?

ਬਾਇਓਪਸੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਮੂਨਾ ਟਿਸ਼ੂ ਚਮੜੀ, ਫੇਫੜੇ, ਗੁਰਦੇ, ਪੇਟ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਇਓਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਸਕੇ।

ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਦੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ;

 • ਕਾਰਜਾਤਮਕ- ਜਿਗਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ
 • ਢਾਂਚਾਗਤ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਜ

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਪੁੰਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੋਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੇ ਲਾਭ

ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਕਸਰ
 • ਸੋਜਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ
 • ਲਿੰਫ ਨੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗ
 • ਵੱਖ ਵੱਖ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ

ਇਕੱਲੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਪਰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸਰਜੀਕਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਮਾਮੂਲੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣਾ
 • ਕੋਮਲਤਾ
 • ਦਰਦ
 • ਲਾਗ
 • ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਸਰਜੀਕਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਧਾਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਾਇਓਪਸੀ ਲਈ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹਨ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ?
 • ਬਾਇਓਪਸੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ?

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਬਾਇਓਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਪਸੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਇਓਪਸੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਟ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ