ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਜਿਗਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਇੱਕ ਜੀਵ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ. ਜਿਗਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਵੀ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ।

ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

 • ਜਿਗਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿਗਰ ਇੱਕ ਤਰਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਲ ਸਾਰੇ ਫਾਲਤੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਪੇਟ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿਗਰ ਫਿਰ ਇਸ ਖੂਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਲ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਚਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਗਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
 • ਇਹ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਲੀਵਰ ਵੀ ਆਇਰਨ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿਗਰ ਇਮਿਊਨ ਕਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਇਹ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਮੋਨੀਆ ਜਿਗਰ ਦੁਆਰਾ ਯੂਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਗਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਜਿਗਰ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਜੋਖਮ

ਇਹ ਜਿਗਰ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਜੋਖਮ ਹਨ:

 • ਸ਼ਰਾਬ
 • ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਜਨ
 • ਕੁਝ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਕ (ਹਰਬਲ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ)
 • ਮੋਟਾਪਾ
 • ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ
 • ਐਸੀਟਾਮਿਨੋਫ਼ਿਨ
 • ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ. ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਡਰਿੰਕ ਆਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
 • ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
 • ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ
 • ਕੁਝ ਐਰੋਸੋਲ ਉਤਪਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਰੂਮ ਫਰੈਸ਼ਨਰ, ਉੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਭੋਜਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ

 • ਕਾਫੀ
 • ਗ੍ਰੀਨ ਸਬਜ਼ੀ
 • ਟੋਫੂ
 • ਦਲੀਆ
 • ਮੱਛੀ
 • ਅਖਰੋਟ
 • ਆਵਾਕੈਡੋ

ਸਿੱਟਾ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਗਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਖਰਾਬ ਜਿਗਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਕਈ ਲੱਛਣ ਖਰਾਬ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ:

 • ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ.
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਗੂੜਾ ਰੰਗ.
 • ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ ਪੀਲੀਆ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ।
 • ਟੱਟੀ ਦਾ ਫਿੱਕਾ ਰੰਗ।
 • ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ.
 • ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਗਿੱਟੇ ਸੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਗਰ ਡੀਟੌਕਸ ਕੀ ਹੈ?

ਲਿਵਰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਲਕ ਥਿਸਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮਿਲਕ ਥਿਸਟਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸਨੂੰ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਥਿਸਟਲ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਿਗਰ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਵਧੀਆ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੂਬੇਰੀ, ਕਰੈਨਬੇਰੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੀਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੇਲੇ ਵਰਗੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ?

ਲਿਵਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਜਾਂ ਲਿਵਰ ਡੀਟੌਕਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈਡ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਗਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ.
 • ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 • ਕੁਝ ਖਾਸ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਜੂਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਏਨੀਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੌਲਨ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ