ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ

ਕੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਨੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਕੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਨੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਨੀਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੋਰਨੀਆ ਦਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਕੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜਿਓਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦਾ ਮਾਪ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਰਨੀਆ ਦਾ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

ਕੋਰਨੀਆ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੋਰਨੀਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਖਰਾਬ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

 • ਪੂਰੀ ਮੋਟਾਈ ਕਾਰਨੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ
  ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਉਦੋਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਅੰਸ਼ਕ ਮੋਟਾਈ ਕਾਰਨੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ
  ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਐਨਟੀਰਿਅਰ ਲੇਮੇਲਰ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਉਦੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਨੀਆ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਦੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
 • ਐਂਡੋਥੈਲੀਅਲ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ
  ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਰਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਇੱਕ ਕੌਰਨੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰਨੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਨੀਆ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਕਰਮਿਤ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।

ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ:

 • ਅੱਖ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ
 • ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ
 • ਅੱਖ ਡੋਨਰ ਕੌਰਨੀਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਰੈਟਿਨਲ ਸੋਜ
 • ਰੈਟੀਨਾ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
 • Fuchs 'dystrophy
 • ਕੋਰਨੀਆ ਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ
 • ਕੋਰਨੀਆ 'ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ
 • ਕੋਰਨੀਅਲ ਫੋੜੇ
 • ਕੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਕੋਰਨੀਆ
 • ਜ਼ਖਮੀ ਕਾਰਨੀਆ

1. ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 6 ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਧੁੰਦਲੀ ਦਿੱਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਕੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਕੌਰਨੀਆ ਅੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੋਰਨੀਆ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ