ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਘਟੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਘਟੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ

ਗੋਡੇ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਰੋਪਲਾਸਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੋਡੇ ਬਦਲਣਾ ਕੀ ਹੈ?

ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਖਰਾਬ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਉਪਾਸਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਨਬੋਨ, ਪੱਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੌਲੀਮਰ ਜਾਂ ਧਾਤ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਸਥੇਸਿਸ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੋਡੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਥੀ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ, ਗਠੀਏ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਠੀਆ ਵੀ ਗੋਡੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਟੇ ਹੋਏ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਜਾਂ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ-

 • ਅੰਸ਼ਕ ਗੋਡਾ ਬਦਲਣਾ - ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਗੋਡੇ ਦਾ ਉਹ ਖੇਤਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
 • ਕੁੱਲ ਗੋਡਾ ਬਦਲਣਾ - ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਗੋਡਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਦੁਵੱਲੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣਾ - ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ -

 • ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ
 • ਗਠੀਏ
 • ਜਮਾਂਦਰੂ ਗੋਡੇ ਦੀ ਵਿਕਾਰ
 • ਗੋਡੇ ਦੀ ਸੱਟ

ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ -

 • ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ - ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 • ਸਰੀਰਕ ਮੁਲਾਂਕਣ - ਇਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ-ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
 • ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ - ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 10 ਇੰਚ ਦਾ ਚੀਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ, ਉਹ ਪੱਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਨਬੋਨ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਉਪਾਸਥੀ ਅਤੇ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ, ਪ੍ਰੋਸਥੀਸਿਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਘੁੰਮਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ, ਚੀਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਜਾਂ ਸੋਜ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਰੀਜ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਨਿਸ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੈਰਾਕੀ ਜਾਂ ਬਾਈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ -

 • ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਪੜ
 • ਕਠੋਰਤਾ
 • ਲਾਗ
 • ਸਫਲ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਰਦ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਪੁਣੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ -

 • ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ।
 • ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
 • ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 50 ਅਤੇ 80 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਗੋਡੇ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਸੈਰ, ਤੈਰਾਕੀ ਜਾਂ ਟੈਨਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

1. ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 100 F ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਬੁਖਾਰ, ਠੰਢ ਲੱਗਣਾ, ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲਤਾ, ਸੋਜ ਜਾਂ ਦਰਦ ਵਧਣਾ ਸਮੇਤ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2. ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ