ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਕੇਅਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਕੇਅਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਕੇਅਰ

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 45-55 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਮ ਫਲੈਸ਼, ਭਾਰ ਵਧਣਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਬੇਲੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਛਣ ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੈਰੀਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਟ੍ਰਾਂਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨ ਅਸਲ ਘਟਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ 40-45 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ ਔਰਤ ਤੋਂ ਔਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ, ਕੈਂਸਰ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;

 • ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੀਰੀਅਡ
 • ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਗਰਮ ਝਪਕਣੀ
 • ਰਾਤ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ
 • ਫਲੱਸ਼ਿੰਗ
 • ਇਨਸੌਮਨੀਆ
 • ਯੋਨੀ ਖੁਸ਼ਕੀ
 • ਭਾਰ ਵਧਣਾ
 • ਮੰਦੀ
 • ਚਿੰਤਾ
 • ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ
 • ਮੈਮੋਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਘੱਟ ਸੈਕਸ ਡਰਾਈਵ
 • ਸੁੱਕਾ ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਮੂੰਹ
 • ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਸ਼ਾਬ
 • ਛਾਤੀ ਦੁਖਦੀ ਜਾਂ ਕੋਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 • ਸਿਰ ਦਰਦ
 • ਰੇਸਿੰਗ ਦਿਲ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਪੁੰਜ ਘਟਦਾ ਹੈ
 • ਕਠੋਰ ਜਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਜੋੜ
 • ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਘਟਦਾ ਹੈ
 • ਸਾਹ ਭਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ
 • ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵਾਲ ਝੜਨਾ
 • ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਠ, ਛਾਤੀ, ਗਰਦਨ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ;

 • ਵੁਲਵੋਵੈਜਿਨਲ ਐਟ੍ਰੋਫੀ
 • ਦੁਖਦਾਈ ਸੰਬੰਧ
 • ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਓਸਟੀਓਪਰੋਰਰੋਵਸਸ
 • ਗੰਭੀਰ ਮੂਡ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
 • ਮੋਤੀਆ
 • ਪੀਰੀਓਡੋਂਟਲ ਬਿਮਾਰੀ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਸੰਭਾਵਿਤ
 • ਦਿਲ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ. ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਅੰਡੇ ਛੱਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ;

ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ: ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਆਏ ਗਏ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਤਹੀ ਹਾਰਮੋਨ ਥੈਰੇਪੀ: ਇਹ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਜੈੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਪੂਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 45-55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਕੀ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਇੱਕ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੈਂ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਛੇਤੀ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ?

ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ