ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 65-75 ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੋਗੇ। ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;

 • ਸੰਚਾਲਕ - ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
 • ਸੰਵੇਦਨਾਤਮਕ - ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਮਿਸ਼ਰਤ - ਇਹ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਕ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਅਰ ਵੈਕਸ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲੱਛਣ

 • ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਢੰਗੀ
 • ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਹੋ।
 • ਸਥਿਰਾਂਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹੋ
 • ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ
 • ਇੱਕ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕਾਰਨ

ਸਾਡਾ ਕੰਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਨ ਅੰਦਰਲਾ ਕੰਨ, ਬਾਹਰੀ ਕੰਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕੰਨ। ਧੁਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ;

 • ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਅਰ ਵੈਕਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
 • ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ
 • ਫਟਿਆ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ

ਨਿਦਾਨ

ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ;

ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੋ: ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਅਰ ਵੈਕਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ: ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵ੍ਹਿਸਪਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ​​ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੋਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਈਅਰ ਵੈਕਸ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਕੰਨ ਮੋਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਈਅਰਡ੍ਰੌਪਸ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ: ਜੇਕਰ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ

ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ;

 • ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 • ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਬੁਢਾਪਾ, ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਈਅਰਪਲੱਗ ਜਾਂ ਈਅਰਮਫਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕੰਨ ਮੋਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?

ਹਾਂ, ਇਹ ਆਮ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ