ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗਲਾਕੋਮਾ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਕੋਮਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਗਲਾਕੋਮਾ

ਗਲਾਕੋਮਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਪਟਿਕ ਨਸਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਲੱਛਣ

 • ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਧੱਬੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ
 • ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ
 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਮਤਲੀ
 • ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ
 • ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ
 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈਲੋਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਅੱਖ ਦੀ ਲਾਲੀ

ਕਾਰਨ

ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਹਿੰਦਾ ਤਰਲ ਜਿਸਨੂੰ ਐਕਿਊਅਸ ਹਿਊਮਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਲ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਨ;

ਓਪਨ-ਐਂਗਲ ਗਲਾਕੋਮਾ: ਇਹ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਬੇਕੂਲਰ ਜਾਲ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਣ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਟਿਕ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।

ਕੋਣ-ਬੰਦ ਗਲਾਕੋਮਾ: ਇੱਥੇ, ਆਇਰਿਸ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰੇਨ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤਰਲ ਵਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਧਾਰਣ ਤਣਾਅ ਗਲਾਕੋਮਾ: ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਅਜੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਣਜਾਣ ਹੈ.

ਪਿਗਮੈਂਟਰੀ ਗਲਾਕੋਮਾ: ਆਇਰਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਿਗਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਲਾਕੋਮਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੌਗਿੰਗ ਪਿਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਦਾਨ

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;

 • ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ
 • ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਨਾਲ, ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
 • ਡਰੇਨੇਜ ਐਂਗਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਇਲਾਜ

ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ, ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਅੱਖ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤੁਪਕੇ, ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਲੇਜ਼ਰ ਇਲਾਜ, ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ

 • ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਕਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਸੀ, ਅਤੇ ਈ।
 • ਜਦੋਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੀਬਰ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੋ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਫੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ।
 • ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।
 • ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਵੋ, ਲਗਭਗ 20 ਡਿਗਰੀ।
 • ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਓ।
 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲਬੇਰੀ ਐਬਸਟਰੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਤਣਾਅ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

1. ਕੀ ਮੈਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ?

ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਲਾਕੋਮਾ ਕਾਰਨ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ 5% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

2. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

3. ਕੀ ਇਹ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹੈ?

ਨਹੀਂ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ