ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਬਦਲੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਗਿੱਟੇ ਦਾ ਜੋੜ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹਿੰਗ-ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜ ਪੈਰ ਦੀ ਟੈਲਸ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਲੱਤ ਦੀਆਂ ਫਾਈਬੁਲਾ ਅਤੇ ਟਿਬੀਆ ਹੱਡੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਪਲੈਨਟਰਫਲੈਕਸੀਅਨ ਅਤੇ ਡੋਰਸਿਫਲੈਕਸੀਅਨ (ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ) ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ।

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ

ਗਿੱਟੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਕਈ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਥੇਟਿਕਸ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਥੇਟਿਕਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸਥੇਟਿਕਸ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਗ-ਟਾਈਪ ਜੋੜ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਸਥੇਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਹੇਠਲੀ ਲੱਤ, ਪੈਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀ ਕਮਾਨ, ਅੱਡੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਆਦਿ, ਨਵੇਂ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਕਈ ਕਾਰਨ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ
 • ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੱਟ ਜਿਸ ਨੇ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ
 • ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸੋਜ
 • ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਹੱਡੀ-ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਸਦਮਾ ਜੋ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਗਠੀਏ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ
 • ਲੱਤ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ, ਲੱਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝੁਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ
 • ਟੇਲਸ ਦੀ ਅਸਮਤ ਸਥਿਤੀ, ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ
 • ਗਠੀਏ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਹੀਮੋਫਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਕਿਊ ਪੈਰ ਦੀ ਵਿਕਾਰ
 • ਸਿੰਡੈਸਮੋਸਿਸ ਦਾ ਫਟਣਾ, ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਜੋੜ
 • ਸ਼ਿਨ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ

ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

The ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ।

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਲਚਕਤਾ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਪ੍ਰੋਸਥੇਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ
 • ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਨ
 • ਜਲੂਣ
 • ਅਚਾਨਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ:

 • ਪਿਛਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ: ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ
 • ਪ੍ਰੀ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਜਾਂਚ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ।

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ 100% ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਹੈ

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6-10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕੀ ਮੈਂ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ?

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ