ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਕੇਅਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ 45 ਅਤੇ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਗਰਮ ਫਲੈਸ਼, ਭਾਰ ਵਧਣਾ, ਚਿੰਤਾ, ਮੂਡ ਬਦਲਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲੱਛਣ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 1. ਪੈਰੀਮੇਨੋਪੌਜ਼ - ਇਹ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 2. ਮੀਨੋਪੌਜ਼ - ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 3. ਪੋਸਟਮੈਨੋਪੌਜ਼ - ਇਹ ਪੜਾਅ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ (ਪੇਰੀਮੇਨੋਪੌਜ਼) ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹਨ:

 1. ਘੱਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਹਵਾਰੀ
 2. ਯੋਨੀ ਖੁਸ਼ਕੀ
 3. ਗਰਮ ਫਲੈਸ਼, ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ, ਅਤੇ ਫਲੱਸ਼ਿੰਗ
 4. ਇਨਸੌਮਨੀਆ
 5. ਉਦਾਸੀ, ਚਿੰਤਾ, ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ, ਉਦਾਸੀ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਥਕਾਵਟ
 6. ਦੁਖਦਾਈ ਛਾਤੀਆਂ, ਭਾਰ ਵਧਣਾ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ metabolism
 7. ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੌਰਾਨ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ
 8. ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
 9. ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਸੈਕਸ ਡਰਾਈਵ
 10. ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ, ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ
 11. ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 1. ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ, ਪ੍ਰੋਜੇਸਟ੍ਰੋਨ, ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ, ਫੋਲੀਕਲ-ਸਟਿਮੂਲੇਟਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ (FSH), ਅਤੇ ਲੂਟੀਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ (LH) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗਿਰਾਵਟ
 2. ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਦੋਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
 3. ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਜਾਂ ਓਫੋਰੇਕਟੋਮੀ ਦਾ ਸਰਜੀਕਲ ਹਟਾਉਣਾ
 4. ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰਪੀ
 5. ਪੇਲਵਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੇਲਵਿਕ ਸੱਟਾਂ ਜੋ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
 6. ਟਰਨਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਰਗੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਥਿਤੀ
 7. ਸਵੈ-ਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀ

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੀਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਪੇਡੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਰਗੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ
 • ਓਸਟੀਓਪਰੋਰਰੋਸਿਸ ਅਤੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੱਡੀ ਦੇ ਪੁੰਜ
 • ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਰੋਗ
 • ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦਾ ਜੋਖਮ
 • ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਅਤੇ ਮੈਕੂਲਰ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦਾ ਨਿਦਾਨ

ਇੱਕ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਰੀਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 1. ਫੋਲੀਕਲ-ਸਟਿਮੂਲੇਟਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ (FSH) - ਇਹ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ
 2. ਐਸਟਰਾਡੀਓਲ - ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
 3. ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ - ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲੱਛਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
 4. ਐਂਟੀ-ਮੁਲੇਰੀਅਨ ਹਾਰਮੋਨ (AMH) - ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ
 5. ਬਲੱਡ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ
 6. ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਉਪਚਾਰ

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਉਪਾਅ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਹਨ:

 1. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਫਲੈਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ
 2. ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲਓ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
 3. ਯੋਨੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯੋਨੀ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
 4. ਕੇਗਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰੋ
 5. ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ
 6. ਸਟ੍ਰੋਕ, ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਲਈ ਇਲਾਜ

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:

 1. ਹਾਰਮੋਨ ਥੈਰੇਪੀ -ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਵਰਗੇ ਮਾਦਾ ਸੈਕਸ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰਕ ਗਰਮ ਫਲੈਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 2. ਦਵਾਈਆਂ - ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ, ਇਨਸੌਮਨੀਆ, ਚਿੰਤਾ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ, ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 3. ਯੋਨੀ ਕ੍ਰੀਮ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਯੋਨੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 4. ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਪੂਰਕ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 5. ਘੱਟ-ਡੋਜ਼ ਐਂਟੀ ਡਿਪ੍ਰੈਸੈਂਟਸ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ, ਚਿੰਤਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਗਰਮ ਫਲੈਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਰੋਤ

https://www.healthline.com/health/menopause#causes

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/menopause/symptoms-causes/syc-20353397

https://www.medicalnewstoday.com/articles/155651#causes

https://www.webmd.com/menopause/guide/menopause-basics

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਇਆ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ, ਮੇਲਾਟੋਨਿਨ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸਸੀਡ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਦਨਾਕ ਸੈਕਸ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਹਵਾਰੀ, ਮੂਡ ਬਦਲਣਾ, ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੋਮਲਤਾ।

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਵਾਈ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੇਸਟ੍ਰੋਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੇਸਟ੍ਰੋਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਨਜ਼, ਸਪਾਉਟ, ਗੋਭੀ, ਗੋਭੀ, ਬਰੌਕਲੀ, ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਪੇਠਾ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ