ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਪਿਠ ਦਰਦ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ 

ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਇੱਕ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਹਿਜ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਚੇਨਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। 

ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਵੱਲ ਜਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਜੋ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਜਾਂ ਮਰੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ
 • ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ
 • ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ
 • ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਪੇਡ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਲਵਰਪੇਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਠ ਦਾ ਦਰਦ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਸਦਮੇ ਜਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ: ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿੱਠ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਲਿਗਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਚਾਅ ਇਸ ਨੂੰ ਕੜਵੱਲ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਬੁਲਜੀਆਂ ਜਾਂ ਫਟੀਆਂ ਡਿਸਕਾਂ: ਡਿਸਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸਦਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਫਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਗਠੀਆ: ਗਠੀਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜੋੜਾਂ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਠੀਏ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ: ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਭੁਰਭੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਠੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਦਵਾਈਆਂ: 

ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਦਰਦ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਰੀਵ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ:

 • ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ
 • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ
 • ਸਤਹੀ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ
 • ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ
 • ਐਂਟੀ-ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ 

ਸਰੀਰਕ ਉਪਚਾਰ:

ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਸਰੀਰਕ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿੱਠ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਭਿਆਸ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ:

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਰੋਕ ਦਰਦ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਫਿਸਲ ਗਈ ਡਿਸਕ ਜਾਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੰਕੁਚਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰੀਨੀਏਟਿਡ ਡਿਸਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਰੀਰਕ ਇਲਾਜ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਓ।

ਹਵਾਲੇ:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/back-pain/diagnosis-treatment/drc-20369911

https://www.medicalnewstoday.com/articles/172943

ਜੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਸਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਲੱਤਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਸਥਾਈ ਅਪਾਹਜਤਾ
 • ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ

ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ
 • ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
 • ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ
 • ਆਪਣੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਓ

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ