ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰਿਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰਿਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਇੰਟਰਾਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਗੁਬਾਰੇ, ਐਂਡੋਲੂਮਿਨਲ ਬਾਈਪਾਸ ਲਾਈਨਰ, ਡੂਓਡੇਨਲ-ਜੇਜੁਨਲ ਬਾਈਪਾਸ, ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਅਲਵਰਪੇਟ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਇੰਟਰਾਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬੈਲੂਨ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰਿਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਛੋਟੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੰਤਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਿਵ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਲਈ। ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮਾਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਤੀਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।  

ਇਹ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨੀਆ, ਪੇਪਟਿਕ ਅਲਸਰ ਅਤੇ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰਿਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

Endoscopic Bariatric Surgery ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ:

 • ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI) ਤੀਹ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ
 • ਸਲੀਪ ਐਪਨਿਆ
 • ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
 • ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ
 • ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰਿਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰਿਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

 • ਇੰਟਰਾਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬੈਲੂਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਨਰਮ ਕੈਥੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਲੀਕੋਨ ਗੁਬਾਰੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਤਰਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਗੁਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਗੁਬਾਰੇ ਪੇਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਾਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਗੁਬਾਰੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 
 • ਡਿਊਡੀਨਲ-ਜੇਜੁਨਲ ਬਾਈਪਾਸ - ਇਹ ਵਿਧੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ, ਆਦਿ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਡੂਓਡੇਨਮ (ਅੰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਡੂਓਡੇਨਲ-ਜੇਜੁਨਲ ਬਾਈਪਾਸ ਡੰਪਿੰਗ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਲਾਭ

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰਿਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਉਲਟ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਜੋਖਮ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ:

 • ਦਰਦ
 • ਮਤਲੀ
 • ਬੁਖ਼ਾਰ
 • ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ
 • ਕਮਜ਼ੋਰੀ

ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਪੋਸਟੋਪਰੇਟਿਵ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਇੰਟਰਾਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬੈਲੂਨ ਸੰਮਿਲਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਚਕਦਾਰ ਟਿਊਬ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤਰਲ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ