ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਮੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਫਟਣ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੁਣੋ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

 • ਸੰਵੇਦਨਾਤਮਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
 • ਸੰਚਾਲਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਧੁਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਮ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਮਰੀਜ਼ ਕਈ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ:

 • ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚ।
 • ਇਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
 • ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
 • ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ।
 • ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 • ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ:

 • ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ: ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੰਗਲ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ, ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਕੰਨ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਮੋਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ: ਮੋਮ ਕੰਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਮ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਕੰਨ ਦੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ: ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼, ਬੁਢਾਪੇ, ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟਣਾ: ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਾਂ ਟਾਈਮਪੈਨਿਕ ਝਿੱਲੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਏ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਜੇਕਰ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
 • ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕਮੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਵਿੱਚ।
 • ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਲ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਇਲਾਜ

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੂਲ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਭੋ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ. ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ: ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ।
 • ਦਵਾਈਆਂ: ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀਫੰਗਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਡੀਕਨਜੈਸਟੈਂਟਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਸਰਜਰੀ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੇਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਟਾਇਮਪੈਨੋਪਲਾਸਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਾਧਨ: ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ: ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਵਰਪੇਟ, ​​ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਅਤੇ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਵਾਲਾ

ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ. ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ. ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hearing-loss/symptoms-causes/syc-20373072. ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ: ਜੂਨ 17, 2021।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੁਣਵਾਈ। ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲੱਛਣ। ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ: https://www.healthyhearing.com/help/hearing-loss/symptoms. ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ: ਜੂਨ 17, 2021।

ਜੌਨਸ ਹੌਪਕਿੰਸ ਮੈਡੀਸਨ. ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ: https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/hearing-loss/types-of-hearing-loss. ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ: ਜੂਨ 17, 2021।
 

ਡਾਕਟਰ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਰਕ ਟੈਸਟ, ਆਡੀਓਮੀਟਰ ਟੈਸਟ, ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ, ਅਤੇ ਵਿਸਪਰ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਕਈ ਕਾਰਕ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ, ਬੁਢਾਪਾ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ, ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ