ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕਰਾਸ ਆਈ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਰਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ ਆਈ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਕਰਾਸ ਆਈ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਬਿਸਮਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ.

ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਸ ਆਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਈ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਆਮ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਟ੍ਰਾਬਿਸਮਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

 • ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੋੜ - ਐਸੋਟ੍ਰੋਪੀਆ
 • ਬਾਹਰੀ ਮੋੜ - exotropia
 • ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ - ਹਾਈਪਰਟ੍ਰੋਪੀਆ
 • ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ - ਹਾਈਪੋਟ੍ਰੋਪੀਆ

ਇਸ ਲਈ, ਸਟ੍ਰਾਬਿਜ਼ਮਸ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਚਿਕਿਤਸਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਕਿਊਟੀ, ਰਿਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਟੈਸਟ, ਫੋਕਸ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਡਾਇਲੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਓਫਥਲਮੋਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਲਈ।

ਕਰਾਸ ਆਈ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਾਬਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹੈ?

 • ਅਨੁਕੂਲ ਐਸੋਟ੍ਰੋਪੀਆ - ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਨੇੜੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਚ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਐਕਸੋਟ੍ਰੋਪੀਆ - ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਬਿਸਮਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਬਾਹਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨਕਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਚ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਬਾਲ ਐਸੋਟ੍ਰੋਪੀਆ - ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਹੈ।

ਸਟ੍ਰਾਬਿਸਮਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਸਟ੍ਰਾਬਿਸਮਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਊਰੋਮਸਕੂਲਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਸਟ੍ਰੈਬੀਜ਼ਮਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਬਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਬਿਸਮਸ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਰਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ
 • ਰਿਫ੍ਰੈਕਟਿਵ ਗਲਤੀ
 • ਸਟਰੋਕ
 • ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਟਿਊਮਰ
 • ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
 • ਦਿਮਾਗੀ ਸਮੱਸਿਆ
 • ਿਦਮਾਗ਼ੀ ਲਕਵੇ
 • ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ

ਸਟ੍ਰਾਬਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹਨ?

 • ਐਨਕਾਂ - ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਵਰਤਕ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਲੈਂਜ਼ ਅੱਖ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਲੈਂਸ - ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੱਖ ਦੁਆਰਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ - ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥੋਪਟਿਕਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਾਬਿਜ਼ਮਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸੋਟ੍ਰੋਪੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ।
 • ਦਵਾਈਆਂ - ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਜਾਂ ਮੱਲ੍ਹਮ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ - ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਟ੍ਰਾਬਿਸਮਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਬੀਜ਼ਮਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ।

Strabismus ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ।

ਕੀ ਦਰਸ਼ਣ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਬਿਜ਼ਮਸ ਹੈ?

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਬਿਸਮਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਬਿਜ਼ਮਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਬੀਜ਼ਮਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ