ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਰਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ 

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਨ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਨ ਨਹਿਰ, ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਕੋਕਲੀਆ, ਆਡੀਟੋਰੀ ਨਰਵ, ਆਦਿ, ਕੰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ।

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਮਰ ਭਰ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ-

 • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਇੱਕ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
 • ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ 
 • ਸਿਰ ਦਰਦ
 • ਕੰਨ ਵਿਚ ਸੁੰਨ
 • ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਗੰਧ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੰਡ ਲੱਗਣ, ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਲੈਣ, ਉਲਟੀਆਂ, ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਅਕੜਾਅ, ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੱਛਣ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੱਛਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਲੱਛਣ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ?

ਸੁਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਦਰਦ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਚ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਓ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਈਐਨਟੀ (ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਗਲਾ) ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ENT ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ -

 • ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ - ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 80 ਡੈਸੀਬਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
 • ਸਹੀ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ - ਕੁਝ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
 • ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ - ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਅਭਿਆਸ - ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਰਦਨ ਘੁੰਮਾਉਣ, ਗਰਦਨ ਦਾ ਮੋੜ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ, ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਕੁੱਤਾ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ।
 • ਆਪਣੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ - ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ -

 • ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ - ਅਕਸਰ, ਮੋਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਚੂਸਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਰੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਲੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਟੂਲ ਨਾਲ ਕੰਨ ਮੋਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 • ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਾਧਨ - ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਦਰਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਸਰਜਰੀਆਂ - ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਇਮਪਲਾਂਟ - ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਏਡਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਦਵਾਈਆਂ -- ਮੱਧ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hearing-loss/diagnosis-treatment/drc-20373077

https://www.healthyhearing.com/help/hearing-loss/prevention

https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/-5-ways-to-prevent-hearing-loss-/

https://www.healthline.com/health/hearing-loss#What-Are-the-Symptoms-of-Hearing-Loss?-
 

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਕਈ ਕਾਰਕ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬੁਢਾਪਾ, ਮੋਮ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣਾ, ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣਾ।

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਆਮ ਹੈ?

ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ