ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਹੈਂਡ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀਆਂ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕੋਰਾਮੰਗਲਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ

ਤਿੱਖੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਰਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੈਂਡ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਜਰੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਨਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਹੱਥ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ' ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਰਜਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ?

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ
 • ਲਾਗ
 • ਗਠੀਏ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਏ (ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਥੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ
 • ਹੋਰ ਵਿਕਾਰ ਜੋ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ
 • ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਮਾ
 • ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਿਕਾਰ
 • ਖਰਾਬ ਨਸਾਂ, ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਠੀਏ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸੋਜ, ਕਠੋਰਤਾ, ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਜਾਂ ਸੱਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੰਤੂ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ

ਭਾਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

 • ਲਾਗ
 • ਅਧੂਰਾ ਇਲਾਜ
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਜੋਖਮ
 • ਦਰਦ
 • ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਪੜ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਚਮੜੀ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ: ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਫਟ ਕੀਤੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਣ, ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਖਰਾਬ ਚਮੜੀ, ਲਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 • ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਰਜਰੀ: ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਜਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੁਰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 • ਨਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ: ਕੁਝ ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰਜਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। 
 • ਨਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ: ਟੈਂਡਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਂਡਨ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਸਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਸਿੱਧੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਰੰਮਤ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੁਰੰਮਤ।  
 • ਸੰਯੁਕਤ ਤਬਦੀਲੀ: ਇਹ ਸਰਜਰੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਰਥਰੋਪਲਾਸਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਗਠੀਏ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਜੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਜਰੀਆਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਿੱਟਾ

ਹਰ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਫਲ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲਾ ਲਿੰਕ

https://www.hrsa.gov/hansens-disease/diagnosis/surgery-hand.html

https://www.pennmedicine.org/for-patients-and-visitors/find-a-program-or-service/orthopaedics/hand-and-wrist-pain/hand-reconstruction-surgery

https://www.orthoatlanta.com/media/common-types-of-hand-surgery

ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੈਂਡ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਹਰ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨਸਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਸਰਜਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ