ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਡਾ

MPT (ਆਰਥੋ)

ਦਾ ਤਜਰਬਾ : 22 ਸਾਲ
ਸਪੈਸਲਿਟੀ : ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ
ਲੋਕੈਸ਼ਨ : ਕਾਨਪੁਰ-ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ
ਸਮੇਂ : ਸੋਮ-ਸ਼ਨੀ: ਸਵੇਰੇ 11:00 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਡਾ

MPT (ਆਰਥੋ)

ਦਾ ਤਜਰਬਾ : 22 ਸਾਲ
ਸਪੈਸਲਿਟੀ : ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ
ਲੋਕੈਸ਼ਨ : ਕਾਨਪੁਰ, ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ
ਸਮੇਂ : ਸੋਮ-ਸ਼ਨੀ: ਸਵੇਰੇ 11:00 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ:

  • MPT (ਆਰਥੋਪੀਡਿਕਸ)

ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ:

  • ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਪੁਨਰਵਾਸ
  • ਤੰਤੂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ

ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ:

ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਿਕ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਪ੍ਰਸੰਸਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਲੋਕੇਸ਼

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਰਮੰਗਲਾ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਡਾ: ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਿੱਥੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਡਾ: ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ-ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ ਵਿਖੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਮੈਂ ਡਾ. ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਡਾ: ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 1-860-500-2244 ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵਾਕ-ਇਨ ਕਰਕੇ।

ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?

ਮਰੀਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ...

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ