ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਫੈਮਿਲਿਫਟ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫੇਸਲਿਫਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਫੈਮਿਲਿਫਟ

ਰਾਈਟਿਡੈਕਟੋਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੇਸਲਿਫਟ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਚਕਤਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਬਾੜੇ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਝੁਲਸ ਜਾਂ ਫੋਲਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਈਟਿਡੈਕਟੋਮੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਝੁਲਸਣ ਅਤੇ ਫੋਲਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਝੁਲਸਣ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਦੀ ਲਿਫਟ ਅਕਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੱਥੇ, ਗੱਲ੍ਹਾਂ, ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਫੇਸਲਿਫਟ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਹੇਠਲੇ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੱਕ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰਜਨ ਫਿਰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੁਲਣਯੋਗ ਚਮੜੀ ਦੀ ਗੂੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੂ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਡਰੇਨ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਖੂਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪੱਟੀਆਂ ਲਪੇਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫੇਸਲਿਫਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ

ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ-ਸਬੰਧਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜੋ ਫੇਸ-ਲਿਫਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਲੇ ਜਬਾੜੇ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਮੜੀ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ
 • ਚਮੜੀ ਦਾ ਝੁਲਸਣਾ ਅਤੇ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ
 • ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰੀਜ਼

ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ

ਫੇਸਲਿਫਟ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਖਤਰੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਜੋਖਮ
 • ਲਾਗ
 • ਬਰੇਕਿੰਗ
 • ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ
 • ਦਰਦ
 • ਡਰਾਉਣਾ
 • ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਚੀਰਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਧਾਰਨ
 • ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੋਜ
 • ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਸ਼ਕਲ
 • ਹੇਮੇਟੋਮਾ
 • ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ?

ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੇਸਲਿਫਟ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
 • ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਚੰਗੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਚਕੀਲਾਤਾ. ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1. ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ-ਸਰਜਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੈ?

ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨੇ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਸੋਜ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

3. ਕੀ ਫੇਸਲਿਫਟ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਥਾਈ ਹਨ?

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਨਤੀਜੇ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ.

4. ਕੀ ਫੇਸਲਿਫਟ ਸਰਜਰੀ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸਲਿਫਟ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਮੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।

5. ਕੀ ਸਰਜਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਫੇਸਲਿਫਟ ਸਰਜਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ