ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਬਿਲੀਓ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਬਿਲੀਓ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਚਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਚਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲਈ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਕੇ ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਜਨ ਪੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਤੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਤ -

 • ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਹ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਇਹ ਵਿਧੀ ਅਲਸਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਜੋਖਮ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 • ਵਿਧੀ ਅਟੱਲ ਹੈ।
 • ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 • ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
 • ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਜਾਂ ਲਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਖਤਰੇ ਹਨ।

ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?

ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ:

 • ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੋਟੇ ਹਨ
 • 60 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ BMI ਵਾਲੇ ਲੋਕ
 • ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
 • ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
 • ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ
 • ਜੋ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਚੀਰਾ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਲਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਜਾਂ ਮਤਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1. ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਮਰੀਜ਼ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨਰਮ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਔਂਸ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

3. ਕੀ ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ?

ਬਿਲੀਓਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਜਾਂ ਖੁੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਸਰਜਨ ਦੀ ਰਾਏ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ