ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਵਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ-ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ

ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਜਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।

ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ:

 • ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਯੂਨਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ: ਸਰਜਨ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਨਾਲ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਲਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਚਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਜਨ ਇੱਕ ਵੱਡਦਰਸ਼ੀ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਫਿਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 • ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਯੂਨਿਟ ਕੱਢਣਾ: ਇੱਥੇ, ਸਰਜਨ ਵਾਲਾਂ ਦੇ follicles ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਰੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਉਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਛੇਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਈਆਂ ਜਾਂ ਬਲੇਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਟਾਂਕਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਵਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਹੇਅਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸਲਿਟ ਗ੍ਰਾਫਟ: ਇਸ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਫਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰਾਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਇੱਕ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਬਲੇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਚੀਰੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 10-15 ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰਾਫਟਾਂ ਨੂੰ ਸਲਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਫਟਿੰਗ: ਇਸ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਡਰਿੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਲੇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਫਟ 1-2 ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਾਲ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਜੇ ਸਰਜਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
 • ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਖੋਪੜੀ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਝੁਰੜੀਆਂ
 • ਵਾਲ follicles ਦੀ ਸੋਜਸ਼
 • ਖੁਜਲੀ
 • ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ

ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹਨ?

ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ

 • ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਹਨ
 • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਪਤਲੇ ਹਨ
 • ਮਰਦ ਪੈਟਰਨ ਗੰਜੇਪਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਵਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ:

 • ਸੱਟ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟੇ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਦਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
 • ਜੋ ਲੋਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਜੇ ਹਨ
 • ਐੱਚਆਈਵੀ ਜਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
 • 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ

ਸਿੱਟਾ

ਇੱਕ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ?

ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਣੇ ਵਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਅਤੇ ਨਾੜੀ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਬਿਨਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੇਅਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ