ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਲੋਫੈਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ

'ਮੈਕਸੀਲੋ' ਇੱਕ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 'ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ' ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਬਦ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ।

ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਕੁਝ ਆਮ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਵਿਜ਼ਡਮ ਟੀਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ- ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੰਦ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਟਦੇ। ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ- ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਹਜ ਸੰਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ, ਮੂੰਹ, ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਬੋਟੋਕਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਲਿਪ ਫਿਲਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਚਿਨ, ਫੇਸਲਿਫਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 • ਡੈਂਟਲ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ।- ਇੱਕ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਦੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਧਾਤ ਦਾ ਪੇਚ ਦੰਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਕਲੀ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਦੰਦ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ।
 • TMJ ਡਿਸਆਰਡਰ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ- ਜੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ TMJ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਖਰਾਬ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੇਗਾ।
 • ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੱਟ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ।- ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ।
 • ਕਲੇਫਟ ਲਿਪ ਅਤੇ ਤਾਲੂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ- ਸਧਾਰਣ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਬਾੜੇ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਮੂੰਹ, ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ।- ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ, ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਈਟ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ- ਆਰਥੋਗਨੈਥਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਗਲਤ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਬਾਉਣ, ਬੋਲਣ, ਘੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਦ ਅਸਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਚਬਾਉਣਾ- ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਜਬਾੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਅਤੇ ਘੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਬਾੜਾ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਇਸ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਸਿਰ ਦਰਦ- ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਦਰਦ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਸੌਣਾ- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਬਾੜਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
 • ਭਾਸ਼ਣ- ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ, ਮੂੰਹ, ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਉਪਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ?

ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਡੈਸਕ-ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ 7-10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੋਜ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?

95% ਵਾਰ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਬਾਇਓ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਬੁੱਧੀ ਦੰਦ ਕੱਢਣੇ ਸੰਭਵ ਹਨ?

ਜੇ ਇਲਾਜ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਬੁੱਧੀ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਜੀਕਲ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ