ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕੋਚਲੇਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ-ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ

ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਹਨ ਜੋ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਂਗ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਡੀਟਰੀ ਨਰਵ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕੀ ਹਨ?

ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਛੋਟੇ ਯੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਡੀਟੋਰੀ ਨਰਵ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਸਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੁਆਰਾ।

ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਨ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ (ਦੋਵੇਂ ਕੰਨ) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਮਪਲਾਂਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ - ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 • ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ.
 • ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ।
 • ਧੁਨੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸ਼ਕਤੀ।

ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ, ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਲਈ ਜੇਕਰ -

 • ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇੱਛਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ - ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਬਕਾਇਆ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ - ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀਕੇ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਡਿਵਾਈਸ ਅਸਫਲਤਾ - ਕਈ ਵਾਰ, ਡਿਵਾਈਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਨ
 • ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਅਧਰੰਗ
 • ਇੱਕ ਲਾਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
 • ਸੰਤੁਲਨ ਅੰਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਦ ਦੇ ਮੁਕੁਲ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ
 • ਟਿੰਨੀਟਸ (ਕੰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼)
 • ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਪਲਾਂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਟੈਸਟ
 • ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ
 • ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਐਮਆਰਆਈ ਜਾਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ
 • ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਪਹਿਲਾਂ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ, ਸਰਜਨ ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਧਾਗਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੈਵਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ, ਚੀਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ -

 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
 • ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਮਤਲੀ
 • ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ

ਸਿੱਟਾ

ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

1. ਕੀ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਨ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

3. ਕੀ ਕੋਕਲੀਅਰ ਸਰਜਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ