ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ-ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਲੇਜ਼ਰ ਸਰਜਰੀ

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਦ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਟੈਲੀਸਕੋਪਿਕ ਯੰਤਰ ਜਿਸਨੂੰ ਰੀਸੈਕਟੋਸਕੋਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰੇਥਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੀਸੈਕਟੋਸਕੋਪ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਦਾ ਹੈ।

ਰੀਸੈਕਟੋਸਕੋਪ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਟਿਸ਼ੂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਕਟੋਸਕੋਪ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਸੈਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮੋਰਸੈਲੇਟਰ ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਡਰ ਤੋਂ ਚੂਸਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਥੀਟਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਦੇ ਲਾਭ

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:

 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
 • ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਿਚਲੀ ਖੋਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 • ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 • ਹੋਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
 • ਛੋਟੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਵਧੀ
 • ਘੱਟ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿਣਾ
 • ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ
 • ਕੋਈ ਕੈਥੀਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਮਰਦ ਅਸੰਤੁਲਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ। ਲੀਕੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੀਕੇਜ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪੇਲਵਿਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ (ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੀਰਜ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਲੱਛਣ ਹਨ:

 • ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ
 • ਬਲੈਡਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਟਾਇਲਟ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੌਰੇ
 • ਲੰਬੇ ਪਿਸ਼ਾਬ

ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ, ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ, ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਸਰਜਰੀ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ।

ਕੀ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਸਰਜਰੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਲਨ, ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਕੀ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਸਰਜਰੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ?

ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ (ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ) ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਸਰਜਰੀ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ?

ਸੋਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ