ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਮੋਢੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਮੋਢੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੋਢੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਠੀਏ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮੋਢੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਗਠੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੋਢੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੇ ਦੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਅੰਤਮ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੋਢੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 95% ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਮੋਢੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਮੋਢੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗਠੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: -

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ.

 1. ਗਠੀਏ (OA) - ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਠੀਏ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸਥੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਠੀਏ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ, ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਉਪਾਸਥੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 2. ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਗਠੀਏ (IA)- ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: -
  • ਗਠੀਏ
  • Ankylosing ਸਪੋਂਡੀਲਾਈਟਿਸ

ਮੋਢੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗਠੀਏ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: -

 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਜਾਂ ਸੋਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਦੀ ਹੈ

ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਕਰਵਾਓ। ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਗਠੀਏ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸ-ਰੇ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਮੇਜਿੰਗ (MRI) ਵੀ ਕਰੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ MRI ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ਼ ਟੈਂਡਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਢੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੋਢੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: -

 • ਜੋੜ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਗੇਂਦ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਜੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੇਂਦ ਅਤੇ ਸਾਕਟ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
 • ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਾਸਥੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਸਾਕਟ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਲਾਈਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਿੱਟਾ

ਮੋਢੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਮੋਢੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

1. ਸਫਲ ਮੋਢੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ?

ਮੋਢੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕੜਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2. ਮੋਢੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਲਈ ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੇਗਾ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ