ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਰੀਟਾ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਡਾ

MS (OBG)

ਦਾ ਤਜਰਬਾ : 38 ਸਾਲ
ਸਪੈਸਲਿਟੀ : ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ
ਲੋਕੈਸ਼ਨ : ਕਾਨਪੁਰ-ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ
ਸਮੇਂ : ਸੋਮ - ਸ਼ਨੀ: ਸਵੇਰੇ 9:00 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਰੀਟਾ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਡਾ

MS (OBG)

ਦਾ ਤਜਰਬਾ : 38 ਸਾਲ
ਸਪੈਸਲਿਟੀ : ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ
ਲੋਕੈਸ਼ਨ : ਕਾਨਪੁਰ, ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ
ਸਮੇਂ : ਸੋਮ - ਸ਼ਨੀ: ਸਵੇਰੇ 9:00 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ

  • MBBS - LPS ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ, GSVM ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਕਾਨਪੁਰ, 1981
  • MS - ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ

ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ

  • ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, PCOD, ਯੋਨੀ ਖਮੀਰ ਦੀ ਲਾਗ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਡਿਸਫੋਰਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ

  • ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਔਬਸਟੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਂਡ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FOGSI)
  • ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IMA)

ਪ੍ਰਸੰਸਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਲੋਕੇਸ਼

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਰਮੰਗਲਾ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਡਾ ਰੀਟਾ ਮਿੱਤਲ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਡਾ ਰੀਟਾ ਮਿੱਤਲ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ-ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ ਵਿਖੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਮੈਂ ਡਾ. ਰੀਟਾ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਡਾ ਰੀਟਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 1-860-500-2244 ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵਾਕ-ਇਨ ਕਰਕੇ।

ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਰੀਟਾ ਮਿੱਤਲ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?

ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਈ ਡਾ ਰੀਟਾ ਮਿੱਤਲ ਕੋਲ ਆਏ...

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ