ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਸੰਦੀਪ ਕਟਿਆਰ ਨੇ ਡਾ

DNB (ਸਾਹ ਦੀ ਦਵਾਈ), MNAMS, MNCCP

ਦਾ ਤਜਰਬਾ : 9 ਸਾਲ
ਸਪੈਸਲਿਟੀ : ਪਲਮੌਨੌਲੋਜੀ
ਲੋਕੈਸ਼ਨ : ਕਾਨਪੁਰ-ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ
ਸਮੇਂ : ਪੂਰਵ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ
ਸੰਦੀਪ ਕਟਿਆਰ ਨੇ ਡਾ

DNB (ਸਾਹ ਦੀ ਦਵਾਈ), MNAMS, MNCCP

ਦਾ ਤਜਰਬਾ : 9 ਸਾਲ
ਸਪੈਸਲਿਟੀ : ਪਲਮੌਨੌਲੋਜੀ
ਲੋਕੈਸ਼ਨ : ਕਾਨਪੁਰ, ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ
ਸਮੇਂ : ਪੂਰਵ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ

 • DNB (ਸਾਹ ਦੀ ਦਵਾਈ),
 • ਐਮ ਐਨ ਐੱਮ ਐੱਸ,
 • MNCCP

ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ

 • ਥੋਰੈਕੋਸਕੋਪੀ,
 • TBNA ਸਮੇਤ ਬ੍ਰੌਨਕੋਸਕੋਪੀ,
 • TBLB, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ,
 • ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈੰਸਰ,
 • ਆਈਸੀਯੂ ਕੇਅਰ

ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ

 • ICD: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਜਰਮਨੀ, ਐਥਨਜ਼, ਗ੍ਰੀਸ।
 • ਬ੍ਰੌਨਕੋਸਕੋਪੀ: ਲੰਡਨ, ਆਸਟਰੀਆ, ਸਪੇਨ।
 • ATS: ਟੈਕਸਾਸ, ਅਮਰੀਕਾ

ਪ੍ਰਸੰਸਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਲੋਕੇਸ਼

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਰਮੰਗਲਾ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕਟਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਡਾ: ਸੰਦੀਪ ਕਟਿਆਰ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ-ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ ਵਿਖੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਮੈਂ ਡਾ: ਸੰਦੀਪ ਕਟਿਆਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਡਾ: ਸੰਦੀਪ ਕਟਿਆਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 1-860-500-2244 ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵਾਕ-ਇਨ ਕਰਕੇ।

ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕਟਿਆਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮਰੀਜ਼?

ਮਰੀਜ਼ ਪਲਮੋਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕਟਿਆਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ...

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ