ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਐਮਆਰਸੀ ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਸਰਜਰੀ

ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਚੇਨਈ ਦਾ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੈ।

ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਮੂੰਹ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਹਨ, ਨਰਮ ਤਾਲੂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੱਕ ਗਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਅਕਸਰ ਗਲੇ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਨੋਇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ?

Adenoidectomy ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ENT ਸਰਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ MRC ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਮਾਹਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ, ਸਰਜਨ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਜਨ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਉਸੇ ਦਿਨ ਘਰ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡੀਨੋਇਡ ਨੱਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 20 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਕੌਣ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ, ਬੱਚੇ ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ:

 • ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਵਗਦਾ ਨੱਕ
 • ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਮੂੰਹ
 • ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ
 • ਇੱਕ ਨੱਕ ਦੀ ਟੋਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼
 • ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
 • snoring
 • ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਣਾ
 • ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ
 • ਗਲੇ ਦੀ ਜਲਣ

ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਵਧੇ ਹੋਏ ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਧ ਕੰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਸਰਜਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, MRC ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?

ਐਮਆਰਸੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:

 • ਗੂੰਦ ਕੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ
 • ਬੰਦ ਨੱਕ ਅਤੇ ਸਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

 • ਨੱਕ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜਾਂ ਕੰਨ ਜਾਂ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ
 • ਖੂਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਨੱਕ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ (ਬਹੁਤ ਘੱਟ)
 • ਲਾਗ
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ
 • ਨੱਕ ਦੀ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਘੁਰਾੜੇ, ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ

ਸਿੱਟਾ 

ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚੇਨਈ ਦੇ ਇੱਕ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਵਾਲੇ

https://medlineplus.gov/ency/article/003011.htm
https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/15447-adenoidectomy-adenoid-removal
https://www.childrensmn.org/services/care-specialties-departments/ear-nose-throat-ent-facial-plastic-surgery/conditions-and-services/adenoidectomy/
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1211&language=English
https://www.healthline.com/health/adenoid-removal

ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਐਡੀਨੋਇਡ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ?

ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਕਾਰਨ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕੀ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਘ ਆਮ ਹੈ?

ਪਹਿਲੇ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਬੇਅਰਾਮੀ, ਪੋਸਟ-ਨਾਸਲ ਡਰਿਪ, ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਖੰਘ ਆਮ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ